POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - aktualni zakoni - pravilnik o smjernicama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 3. stavka 3. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 60/92. i 78/92.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 5. siječnja 1993., donio je
ODLUKU
o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti
I.
Koeficijenti za utvrđivanje plaće sucima i drugim nositeljima pravosudnih dužnosti, određuju se u slijedećim vrijednostima:

 1. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 7,0
 2. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske 6,0
 3. Javni tužitelj Republike Hrvatske 6,8
 4. Zamjenik javnog tužitelja Republike Hrvatske 5,9
 5. Javni pravobranitelj Republike Hrvatske 6,7
 6. Zamjenik javnog pravobranitelja Republike Hrvatske 5,8
 7. Predsjednik Upravnog odbora Republike Hrvatske 6,7
 8. Sudac Upravnog suda Republike Hrvatske 5,8
 9. Predsjednik Privrednog suda Republike Hrvatske 6.7
 10. Sudac Privrednog suda Republike Hrvatske 5,8
 11. Predsjednik okružnog suda 5,2 - 5,8
 12. Predsjednik Okružnog suda u Zagrebu 6,0
 13. Sudac okružnog suda 4,9 - 5,2
 14. Okružni javni tužitelj 5,5 - 5,8
 15. Okružni javni tužitelj u Okružnom javnom tužiteljstvu Zagreb 6,0
 16. Zamjenik okružnog javnog tužitelja 4,9 - 5,2
 17. Predsjednik vojnog suda 5,5 - 6,0
 18. Sudac vojnog suda 5,2 - 5,5
 19. Vojni tužitelj 5,5
 20. Zamjenik vojnog tužitelja 5,2 - 5,5
 21. Predsjednik okružnog privrednog suda 4,7 - 5,2
 22. Sudac okružnog privrednog suda 4,7 - 4,9
 23. Predsjednik općinskog suda 5,0
 24. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu 5,8
 25. Sudac općinskog suda 4,5
 26. Općinski javni tužitelj 4,7 - 5,0
 27. Zamjenik općinskog javnog tužitelja 4,4

Sucima i drugim nositeljima pravosudnih dužnosti kojima je koeficijent utvrđen u rasponu, Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora odredit će pripadajući koeficijent na prijedlog ministra pravosuđa i uprave.
Koeficijent utvrđen za nositelja pravosudnih dužnosti u skladu sa stavkom 1. i 2. ove točke, povećava se za 0,2:
- zamjeniku predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
- određenom zamjeniku predsjednika suda,
- predsjedniku odjela u sudu,
- rukovoditelju odjela u javnom tužiteljstvu,
- rukovoditelj odjela u javnom pravobraniteljstvu.
II.
Mjesečna plaća sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju objavljuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s člankom 7. stavkom 2. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 76/92. - pročišćeni tekst).
Iznos plaće utvrđen primjenom odredbe stavka 1. ove točke uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu rada, a najviše do 20%.
III.
Suci i drugi nositelji pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke imaju pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji i naknadu troškova prijevoza radi posjeta obitelji od koje žive odvojeno, do četiri putovanja mjesečno.
Pravo iz stavka 1. ove točke ostvaruje se podnošenjem obrazloženog osobnog zahtjeva i traje najdulje šest mjeseci od dana stupanja na dužnost.
IV.
Suci i drugi nositelji pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova za službeno putovanje (dnevnica, troškova noćenja i troškova prijevoza) odgovarajućom primjenom odredaba članka 14. do 18. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske.
Suci i drugi nositelji pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke imaju pravo naknade troškova prijevoza na posao i s posla i na naknadu troškova prehrane za vrijeme posla, primjenom odgovarajućih propisa.
V.
Ostala primanja iz radnog odnosa suci i nositelji drugih pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke ostvaruju na način i uz uvjete propisane za djelatnike u tijelima u kojima objavljuju dužnost.
VI.
Rješenje o utvrđivanju prava iz točke II. i III. ove Odluke donosi nadležno radno tijelo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.
Provedba ostalih odredbi ove Odluke u djelokrugu je ovlaštene osobe koja provodi tijelo iz točke I. ove Odluke.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.
Klasa: 120-01/92-01/03
Zagreb, 5. siječnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti