POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - aktualni pregledi - uredba o razini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 31. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92 i 1/93), lzborna komisija Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE
o kalendaru redoslijeda izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

  1. Odluka predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske objavljena je dana 6. siječnja 1993. godine ("Narodne novine" br. 1/93).
  2. Rokovi teku od dana 7. siječnja 1993. godine 00:00 sati.
  3. Prijedlozi županijskih lista moraju prispjeti nadležnoj županijskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 12 dana, dakle do 18. siječnja 1993. godine 24:00 sata.

(Članak 15. stavak 1.)
4. Nadležna županijska izborna komisija mora prihvatiti i objaviti županijske liste i zbirnu listu županijskih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz toč 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do 20. slječnja 1993. godine 24:00 sata.
(Članak 16. stavak 5.)
5. Županijske liste i zbirna lista županijskih lista moraju se objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.
(Članak 16. stavak 2.)
6. Izborna promičba traje od dana objave županijskih lista i zbirne liate županijskih lista pa do 24 sata prije izbora, dakle od 21. siječnja 1993. godine 00:00 sati do 5. veljače 1993. godine 24:00 sata.
(Članak 18.)
7. Zabrana izborne promičbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od 6. veljače 1993. godine 00:00 sati do 7. veljače 1993. godine 24:00 sata.
(Članak 20.)
8. Nadležna općinska izborna komisija odnosno gradska izborna komisija mora imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora, te objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za zastupnike, dakle do 1. veljače 1993. godine 24:00 sata.
(Članak 33. stavak 3. i 34. stavak 3. Zakona, u svezi s člankom 32. al. 2. i 3. i člankom 33. alineja 2. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave)
9. Ministar pravosuđa i uprave, na prijedlog ministra obrane, odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u oružanim sngama Republike Hrvatske;
Ministar pomorstva, saobraćaja i veze odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači, koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova, Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske;
Ministar pravosuđa i uprave odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode; najkasnije do 1. veljače 1993. godine 24:00 sata.
(Članak 35. u svezi s člankom 34. stavak 3.)
10. Glasovanje traje neprekidno 7. veljače 1993. od 7:00 do 19:00 sata.
Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju i nakon 19 sati.
(Članak 42. stavak 1.)
11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnoj županijskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle, 8. veljače 1993. godine do 7:00 sati.
(Članak 47. stavak 1.)
12. Nadležna županijska izborna komisija zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sati od sata zatvaranja birališta, dakle 8. veljače 1993. godine do 19:00 sati.
(Članak 48. stavak 1.)
13. Izborna komisija Republike Hrvatske odredit će način i rok u kojem joj nadležna izborna komisija mora dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu. (Članak 48. stavak 2.)
14. Izborna komisija Republike Hrvatske utvrđuje rezultate izbora za zastupnike na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u svim županijama u Republici.
(Članak 50.)
15. Izborna komisija Republike Hrvatske, kad utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike za županijski dom Sabora Republike Hrvatske, objavit će o d m a h
a) - broj birača upisanih u popis birača odnosno izvadak iz popisa birača;
- broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim;
- koliko je glasova dobila svaka županijska lista;
b) - broj zastupničkih mjesta koje je dobila svaka županijska lista te imena i prezimena kandidata sa svake županijske liste koji su izabrani za zastupnike kao i imena i prezimena njihovih zamjenika.
Zaštita izbornog prava
16. Ustavnost i zakonitost izbora za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.
(Članak 53.)
17. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti:
politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili županijsku listu;
- kandidati za zastupnika
(Članak 54. stavak 1.)
18. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka i birači o čijim se županijskim listama glasovalo, te kandidati za zastupnike o kojima se glasovalo.
(Članak 54. stavak 2.)
19. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za zastupnike podnosi se Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
(Članak 55. stavak 1.)
20. Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su joj dostavljeni izborni materijali na koje se podnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 55. stavak 2.)
21. Protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske podnositelji prigovora kao i kandidati za zastupnike imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Žalba se podnosi putem Izborne komisije Republike Hrvatske.
22. Žalba se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje
(Članak 57. stavak 2.)
23. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je odlučiti o žalbi u roku od 48 sati od isteka dana kada je primio žalbu, dakle 00:00 sati idućeg dana.
(Članak 57. stavak 2.)
24. Podneseni prigovor, odnosno žalba ne odgađaju obavljanje izbornih radnji propisanih Zakonom, pa ni objavljivanje rezultata.
(Članak 58.)
Klasa: 013-01/92-01/08
Urbroj : 56605/92-16
Zagreb, 6. siječnja 1993.
Predsjednik
Milan Vuković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti