POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pristup uredbama - propisi upravljanja hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 1993. godine donijela
UREDBU
o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993)
Članak 1.
Izvoz iz i uvoz u područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), te tranzit roba i usluga kroz ta područja može se obaviti samo uz odobrenje ministra gospodarstva, po pribavljenom mišljenju nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore i Ureda za UNPROFOR i PMEZ Vlade Republike Hrvatske. Zahtjev za izvoz i uvoz roba i usluga iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu gospodarstva podnoši pravna i fizička osoba ćije je sjedište ili prebivalište na području pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA). a zahtjev za tranzit podnosi pravna ili fizička osoba koja će biti prijevoznik. Kada se tranzit roba vrši kroz područje pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), a mjesto iz kojeg se upućuje roba ili u koje se roba upućuje na teritorij tzv. SRJ (Srbija i Crna Gora), tranzit se obavlja prema i u skladu s posebnom uredbom.
Članak 2.
Odredba članka 1. ove uredbe ne odnosi se na robe i usluge nužne humanitarne i medicinske pomoći te hrane koje distribuiraju međunarodne humanitarne organizacije. Nadležni organi Republike Hrvatske ispitat će u svakom konkretnom slučaju da li se radi o robi iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 3.
Pravne i fizičke osobe koje obave izvoz ili uvoz u područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih (UNPA) ili tranzit roba ili usluga protivno odredbama ove uredbe kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 3.000 do 10.000 DEM za prekršaj, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM. Uz prekršajnu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja robe koja je predmet prekršaja i prijevoznog sredstva kojim je roba prevožena.
Članak 4.
Ministar gospodarstva donijet će propis za provođenje ove uredbe. Tim propisom posebno će se urediti oblik i sadržaj obrazaca za primjenu ove uredbe.
Članak 5.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 004-01/93-01/03
Urbroj: 5030115-93-8
Zagreb, 6. svibnja 1893.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti