POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - odluke - odluka s osnovnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. srpnja 1993. godine.
Broj : PA4-81 /1-93.
Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r
ZAKON
o dopunama Zakona o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu
Članak 1.
U Zakonu o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 53/90.) iza članka 5. dodaju se članci 5a. i 5b. koji glase:

"Članak 5a.
Fondovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu nastavljaju s radom na području koje je obuhvaćalo područje općine do stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 90/92.) do donošenja posebnih propisa.

Članak 5b.
Direktor fonda, predsjednik i članovi upravnog odbora fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na radu u fondu, nastavljaju s radom.
Ako u fondu nema direktora fonda, predsjednika ili članova upravnog odbora, direktora fonda, predsjednika ili članove upravnog odbora imenuju općinska vijeća, gradska vijeća, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba na čijem području fondovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu obavljaju poslove.
Direktora fonda, predsjednika ili članove upravnog odbora razrješavaju općinska vijeća, gradska vijeća, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba na čijem području su fondovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu obavljali poslove.
Ako se općinska vijeća, gradska vijeća, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba ne suglase u imenovanju i razrješenju osoba iz stavka 2. ovoga članka, odluku o tome donosi župan županije na čijem području je sjedište fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu."

Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/93-0 1 / 16
Zagreb, 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti