POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - odabrani pregledi - pravilnik o nadzoru ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 24. veljače 1993. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog Anđelka Blažanina za pokretenje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba:a) članka 144. stavka 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87 , 34/89 , 57/89 , 40/90 i 9/91) b) članka 17. stavka 1. točke 6. Statuta Republičkoga mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine" broj 58/90 i 21/92)
  2. Ovo će se rješenje objavit u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
Andelko Blažanin podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti u izreci navedenih odredaba na kojima je Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske temeljio svoje drugostepeno rješenje, a kojih mu u mirovlnski staž kao staž osiguranja nije priznato vrijeme provedeno u radnom odnosu od 19. 1. 1942. do 23. 9. 1942. godine, jer do tada još nije bio navršio petnaest godina života. Smatra da se sada važećim propisima ne može retroaktivno određivati da se ne računa u mirovinski staž vrijeme provedeno u radnom odnosu 1942. godine, kada je bilo legalno zapošljavanje osoba mlađih od petnaest godina koje su bile i obavezno socijalno osigurane. Sud je ocijenio da prijedlog nije osnovan iz slijedećih razloga: Osporena odredba članka 17. stavka 1. točke 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske navedena je samo u preambuli drugostepenoga rješenja Republičkoga fonda kao jedna od odredaba na temelju kojih se donosi to rješenje. Ta odredba nije ni u kakvoj svezi s nepriznavanjem mirovinskoga staža do navršene petnaeste godine života. Tom odredbom određena je nadležnost direktora Republičkoga fonda da donosi drugostepena rješenja o pravima i obvezama iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, što nije nesuglasno s Ustavom. Osporenom odredbom članka 144. stavka 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju propisano je da se u staž osiguranja računa vrijeme koje je osiguranik nakon navršene 15. godine života proveo u radnom odnosu ili na drugom radu na osnovi kojega je bio obavezno osiguran, kao i u obavljanju samostalne djelatnosti osobnim radom na osnovi koje je bio obavezno osiguran. Ta zakonska odredba, u smislu članka 143. točke 1. Zakona, odnosi se na vrijeme provedeno u osiguranju od 1. siječnja 1973. godine, . a ne i na vrijeme provedeno u osiguranju prije toga dana. U pogledu mirovinskoga staža, navršenoga do 31. prosinca 1972. godine, u članku 143. točki 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, određeno je da se taj staž utvrđuje prema odredbama do tada važećeg Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju i Osnovnog zakona o invalidskom osiguranju. U članku 162. Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju određeno je da se u mirovinski staž ne računaju razdoblja provedena na radu do navršene 15. godine života. Po ocjeni Suda nisu nesuglasne s Ustavom zakonske odredbe prema kojima se u mirovinski staž računa samo vrijeme provedeno na radu nakon navršene 15. godine života. Prema odredbi članka 56. stavka I. Ustava Republike , Hrvatske, pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuju se zakonom i kolektivnim ugovorom. U Ustavu nema drugih odredaba koje bi sadržavale bilo kakve kriterlje za uređivanje tih pitanja. Stoga je zakonodavac samostalan u uređivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, pa je među ostalim mogao propisati i da se u mirovinski staž ne računa vrijeme prije navršene 15. godine života. Ne stoji ni prigovor podnositelja prijedloga n pogledu retroaktivnosti odredaba Zakona o mirovinskom I invalidskom osiguranjn u odnošu na računanje njegova mirovinskoga staža, ostvarenoga 1942. godine. Zakon u tom pogledu nije propisao nikakvu novu odredbu, već je samo preuzeo pravnu regulativu koja je važila do 31. prosinca 1972. godine. Na temelju stavka 1. članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) riješeno je da se ovo rješenje objavi u "Narodnim novinama". Iz navedenih razloga riješeno je kao u izreci.
Broj : U-I-297/ 1992.
Zagreb, 24. veljače 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti