POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - primjeri - zakon o morskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donio je
NAREDBU
o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa
I.
1. Cijena isprava koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije i kapetanije pristaništa iznosi dinarsku protuvrijednost njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate i to:
- upisni list odnosno brodska svjedodžba 33 DEM
- list očevidnosti za plutajući objekt 20
- popis posade 27
- brodski dnevnik 33
- peljarska iskaznica 13
- svjedodžba o osposobljenosti za određenu službu 4
- svjedodžba o osposobljenosti za određene poslove 4
- pomorska knjižica odnosno brodarska putovnica 17
- dozvola za ukrcanje 13
- svjedodžba o baždarenju čamca 4
- dozvola za plovidbu čamca 7
- izvadak iz upisnika brodova 4
- izvadak iz upisnika čamaca 4
- izvadak o plovidbenom stažu 4
- svjedodžba o položenom stručnom ispitu o osposobljenosti za određenu službu pomorca odnosno brodarca 5
- svjedodžba o položenom stručnom ispitu za ribara 5
- svjedodžba o osposobljenju za voditelja čamca 4
- svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje čamcem do 5 m dužine i 3.66 kW 2
II.
Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove naredbe prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161 Prihodi republičkih organa i organizacija.
III.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izđaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa ("Narodne novine", br. 55/92).
IV
Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/93-02/04
Urbroj: 530-01-93-2
Zagreb, 22. travnja 1993.
Zamjenica ministra pomorstva, prometa i veza
dr. Ljerka Mintas Hodak v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti