POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - primjena zakona - uredba o raspolaganju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 14. stavka 1. točke a) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donio je

NAREDBU
o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu

I.
Naknada za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled čamca radi utvrđivanja njegove sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija odnosno kapetanija pristaništa na temelju članka 5, 6, 7, 8. i 9. Pravilnika o čamcima ("Narodne novine", br. 39/91 i 76/92) iznosi dinarsku protuvrijednost njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate i to:
a) za prijevoz putnika DEM
- koji prevoze do 8 putnika 40
- koji prevoze preko 8 putnika 54
b) za ribolov
- do 5 metara dužine 13
- od 5 do 7 metara dužine 27
- preko 7 metara dužine 40
c) za prijevoz tereta
- do 3 tone nosivosti 33
- preko 3 tone nosivosti 47
d) za šport, zabavu i osobne potrebe
- za športske jedrilice, gumene čamce koji upotrebom mehaničkog porivnog uređaja klize po vodi (gliseri) i ostale čamce 13
- za glisere, osim gumenih, dvotrupce i trotrupce 20
2. za čamce s ugrađenim mehaničkim porivnim uređajem
a) za prijevoz putnika
- koji prevoze do 10 putnika 40
- koji prevoze od 11 do 20 putnika 60
- koji prevoze od 21 do 50 putnika 67
- koji prevoze preko 50 putnika 100
b) za ribolov
- do 6 metara dužine 13
- od 6 do 10 metara dužine 40
- od 7 do 9 metara dužine 87
- preko 9 metara dužine 100
c) za prijevoz tereta
- do 2 tone nosivosti 33
- od 2 do 3 tone nosivosti 47
- preko 3 tone nosivosti 100
d) za šport, zabavu i osobne potrebe
- za športske jedrilice i ostale čamce 20
- za glisere, dvotrupce i trotrupce 20

II.
Za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled plutajućeg objekta u svrhu utvrđivanja sposobnosti za upotrebu na temelju članka 13. Zakona o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i unutarnjim vodama ("Narodne novine"
DEM
a) za izvršeni osnovni pregled 40
b) za izvšreni redovni i izvanredni pregled 33


1. za čamce na vesla, jedra ili na vesla i jedra s vanjskim mehaničkim porivnim uređajem ili bez njega
III.
Za izvršeni tehnički pregled pomorske radio-postaje plaća se naknada u iznosu od 20 DEM.

IV.
Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I, II. i III. ove naredbe prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161 - Prihodi republičkih organa i organizacija.

V.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu ("Narodne novine", br. 55/92).

VI.
Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-01/93-02/03
Urbroj : 530-1-93-2
Zagreb, 22. travnja 1993.

Zamjenica ministra pomorstva, prometa i veza
dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti