POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - obvezni zakoni - pravilnik o dopunama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju stanova

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju stanova, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ns sjednki dana 29. srpnja 1993. godine.

Broj : PA4-70/ 1-93.
Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju stanova

Članak 1.
U Zakonu o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine", br. 66/91.), u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Za privremeno korištenje stanova iz članka 2. ovoga Zakona općinska vijeća, gradska vijeća, odnosno Skupština Grada Zagreba dužne su u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona osnovati komisiju za privremeno korištenje stanova (u daljnjem tekstu komisija)."
Stavak 4. mijenja se i glasi:
"Predsjednik komisije je općinski načelnik, gradorkačelnik, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba."

Članak 2.
U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :
"Istekom roka iz stavka 1. ovoga članka Komisija može donijeti novo rješenje kojim se produžava privremeno korištenje stana, sve dok postoje uvjeti iz članka 1. ovog Zakona."
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi "stavka 1." dodaju se riječi "i stavka 2.".

Članak 3.
U članku 13. stavak 4. briše se.

Članak 4.
Komisije osnovane na temelju članka 1. ovoga Zakona dužne su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona preuzeti poslove od komisija za privremeno korištenje stanova dosadašnjih općina, odnosno Grada Zagreba.
Do osnivanja komisije iz članka 1. ovoga Zakona, postupci prisilnog iseljenja neće se provoditi, te se prekidaju svi postupci prisilnog iseljenja pokrenuti na temelju članka 9. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:370-01/93-01/03
Zagreb, 29. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti