POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - administracija - zakon o elektroničkoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 111. stavka 1. točke 2. Zakona o zdravstvenoj zaštitiživotinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj52/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
NAREDBU
o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštitnim mjerama i uvjetimapri uvozu i provozu goveda, ovaca, koza, svinja i ostalih papkara i njihovihproizvoda na teritoriju Republike Hrvatske u svezi sprečavanja unosa zaraznebolesti slinavke i šapa
I.
U Naredbi o zaštitnim mjerama i uvjetima pri uvozu i prevozu goveda,ovaca, koza, svinja i ostalih papkara i njihovih proizvoda na teritorijuRepublike Hrvatske u svezi sprečavanja unosa zarazne bolesti slinavke išapa ("Narodne novine" br: 49/93) u točki I. stavku 2. ispredriječi "Zabrana" dodaje se broj "3.", iza riječi "Zabrana"dodaju se riječi: "iz podtočke 2. ove točke", a na kraju izariječi "sata." dodaju se riječi: "te crijeva koja se uvozeu mliječnoj kiselini i salamuri pH-vrijednosti od 6.0 i niže."
II.
U točki II. stavak 1. riječi "osim država navedenih pod točkom1. točke I. ove Naredbe, ukoliko u njima ne postoji službeno utvrđena zaraznabolest" zamjenjuje se riječima: "ukoliko u njima u posljednjatri mjeseca nije službeno utvrđena zarazna bolest", riječi "kaoi da je i krv životinja navedenih u certifikatu" zamjenjuju se riječima:"kao i da je krv 10% goveda navedenih u certifikatu" i riječi"Veterinarsko sanitarne svjedodžbe-certifikati, koji prate pošiljkeživotinja" zamjenjuju se riječima: "Veterinarsko sanitarne svjedodžbe-certifikatikoji prate pošiljke goveda". U stavku 2. riječi "osim državaiz podtočke 2", brišu se.
III.
U točki III. stavku 1. iza riječi "podrijetla" dodaju se riječi:"iz točke II. ove Naredbe". U stavku 2 alineja 3. riječi "-daje krv papkara" zamjenjuju se riječima "da je krv 10% goveda",u alineji 4. iza riječi "proizvodi" dodaju se riječi: iz točkeI. stavka 1. podtočke 3. ove Naredbe".
IV.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 322-01/93-01/432
Urbroj : 525-06-93-01
Zagreb 16. lipnja 1993.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti