POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - administracija - uredba o savjetu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 29. stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 90/92) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE
OLS-II
o kalendaru redoslijeda izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave objavljena je dana 6. siječnja 1993. godine ("Narodne novine", br. 2/93). 2. Rokovi teku od dana 7. slječnja 1993. godine od 00:00 sati. 3. Prijedlozi kandidata za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koji se biraju pojedinačno u izbornoj jedinici kao i prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni nadležnoj izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave najkasnije u roku od 12 dana, dakle do 18. siječnja 1993. godine do 24:00 sata. (Članak 16. stavak 1. i 2.)
4. Nadležna izborna komisija jedinice lokalne samouprave mora sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u roku od 48 sati od isteka roka iz toč. 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do 20. siječnja 1993. godine do 24:00 sata. (Članak 17. stavak 1.)
5. Lista kandidata izborne jedinice mora biti objavljena u lokalnim glasilima. (Članak 17. stavak 1.)
6. Nadležna izborna komisija jedinice lokalne samouprave mora prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene općinske, gradske, županijske kandidatske liste i kandidatske liste kotareva s posebnim samoupravnim položajem, u roku od 48 sati od isteka roka iz toč. 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do 20. siječnja 1993. godine do 24 :00 sata. (Članak 17. stavak 2. i 3.)
7. Izborna promičba traje od dana objave liste kandidata izbornih jedinica i zbirne kandidatske liste jedinice lokalne samouprave, pa do 24 sata prije izbora, dakle od 21. siječnja 1993. godine od 00:00 sati do 5. veljače 1993. godine do 24:00 sata. (Članak 19.)
8. Zabrana izborne promičbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od 6. veljače 1993. godine od 00:00 sati do 7. veljače 1993. godine do 24:00 sata. (Članak 21.)
9. Nadležna izborna komisija (općinska izborna komisija, gradska izborna komisija, izborna komisija kotara s posebnim samoupravnim položajem) mora imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, dakle do 1. veljače 1993. godine do 24:00 sata. (Članak 36. stavak 3.)
10. Nadležna izborna komisija jedinice lokalne samouprave mora objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije pet dana prije održavanja izbora, dakle do 1. veljače 1993. godine do 24:00 sata. (Članak 37. stavak 3.)
11. Glasovanje traje neprekidno 7. veljače 1993. godine od 7:00 do 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju i nakon 19 sati. (Članak 44. stavak 1.)
12. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu, s ostalim izbornim materijalom, izbornoj komisiji općine odnosno grada, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle 8. veljače 1993. godine do 7:00 sati. (Članak 49.)
13. Izborna komisija općine odnosno grada utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, dakle 8. veljače 1993. godine do 19:00 sati. (Članak 50. stavak 1.)
14. Županijska izborna komisija, odnosno izborna komisija kotara s posebnim samoupravnim položajem, odredit će način i rok u kojem im izborna komisija općine odnosno grada mora dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu. (Članak 50. stavak 2.)
15. Izborna komisija općine odnosno grada, kad utvrdi rezultate glasovanja za članove općinskog odnosno gradskog vijeća; odnosno izborna komisija županije i izborna komisija kotareva s posebnim samoupravnim položajem, kad utvrdi rezultate glasovanja za članove njihovih predstavničkih tijela dojavit će odmah;
a) - broj birača upisanih u popise birača općine odnosno grada; županije odnosno kotareva s posebnim samo, upravnim položajem; - broj birača koji su glasovali u svakoj izbornoj jedinici; - koliko je glasova dobio pojedini kandidat u svakoj izbornoj jedinici; - koliko je glasova dobila pojedina kandidatska lista; - koliko je bilo nevažećih glasačkih listića;
b) - ime i prezime kandidata koji je izabran u svakoj izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave;
c) - broj mjesta u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave koja je dobila svaka kandidatska lista i imena i prezimena kandidata sa svake kandidatske liste koji su izabrani za članove predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave. (Članak 53.)
Zaštita izbornog prava
16. Ustavnost i zakonitost izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove. (Članak 55. stavak 1.)
17. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti: - politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno građani koji su predložili kandidata za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno koji su predložili kandidatsku listu; - kandidati za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. (Članak 56. stavak 1.)
18. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka ili birači o čijim se kandidatima odnosno kandidatskim listama glasovalo, te kandidati za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o kojima se glasovalo. (Članak 56. stavak 2.)
19. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova općinskog i gradskog vijeća podnose se nadležnoj županijskoj izbornoj komisiji u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana. (Članak 57. stavak 1. u svezi s člankom 58. stavak 1.)
20. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova županijske skupštine i skupštine kotareva s posebnim samoupravnim položajem podnose se Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana. (Članak 57. stavak 2. u svezi s člankom 58. stavak 1.)
21. Nadležna županijska izborna komisija, odnosno Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada joj je dostavijen prigovor, odnosno od isteka dana kada su joj dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prlgovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana. (Članak 58. stavak 2.)
22. Protiv rješenja nadležne izborne komisije (županijske izborne komisije i Izborne komisije Republike Hrvatske) podnositelj prigovora, kao i kandidat za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem nadležne izborne komisije (županijske izborne komisije, Izborne komisije Republike Hrvatske). (Članak 60. stavak 1. i 2.)
23. Žalba se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje. (Članak 60. stavak 2.)
24. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je odlučiti o žalbi u roku od 48 sati od isteka dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana (Članak 60. stavak 4.)
25. Podneseni prigovor, odnosno žalba, ne odgađaju obavljanje izbornih radnji propisanih Zakonom, pa ni objavljivanje rezultata. (Članak 61.)
Klasa: 013-01/92-01/08
Urbroj : 56605/92-17
Zagreb, 6. siječnja 1993.
Predsjednik
Milan Vuković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti