POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - obrade propisa - popis stručnih institucija ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 316. stavka 1. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila

Članak 1.
U Pravilniku o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila ("Narodne novine", broj 12/93) u članku 6. stavku 1. točka 2. briše se:
Točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3. .

Članak 2.
U članku 7. stavku 1. točka 3. briše se.
Točke 4. i 5. postaju Točke 3. i 4.

U članku 9. stavku 1. točka 2. briše se.
Točka 3. postaje točka 2.

Članak 4.
U članku 10. stavku 2. točke 3. brišu se riječi "stranci iz stavha 1. točke 1. i 2."

Članak 5.
U članku 11. stavku 1. točka 3. briše se.
Točke 4. i 5. postaju Točke 3. i 4.

Članak 6 .
Članak 14. mijenja se i glasi:
"Prometna dozvola izdaje se na obrascu l, koji je pravokutnog oblika, trodjelan i kad je razvijen veličine je 222x 105 mm, a kad je presavinjen 74 x 105 mm i ima otiskanih
šest stranica.
Sastavni dio prometne dozvole za vozila iz članka 261, stavha 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestania je karton izvršenih preventivnih tehničhih pregleda vozila.Obrazac je pravokutnog oblika, dvodijelan i veličine 148 x 105 mm (obrazac 2.)
Obrasci broj 1. i 2. iz ovoga članka tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio."

Članak 7.
U članku 18. u stavku 3. iza riječi "Na registarskoj pločici za" dodaju se riječi "vozila stranaca kojima je odobren produženi boravak ili trajno nastanjenje, kao i".

Članak 8 .
Članak 22. mijenja se i glasi:
"Oznaka Republike Hrvatshe, koje vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj prilikom napuštanja teritorija Republike Hrvatske mora imati bijele je boje, elipsastog oblika, čija je vodoravna os dužine 175 mm, a okomita 115 mm. Na njoj su otisnuta slova "HR" crne boje, visine 80 mm, dok je širina ispisane crte 10 mm.

Članak 9.
U članku 80. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Stanica za tehnički pregled vozila iz stavka 1. ovoga članka koja izvrši registraciju vozila dužna je dokumentaciju o izvršenoj registraciji dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici prema mjestu prebivališta - sjedišta vlasnika vozila isti ili slijedeći dan".

Članak 10.
Obrascima broj 1 i 2 propisanim člankom 6. ovoga pravilnika zamjenjuju se obrasci1 i 2 propisani Pravilnikom o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila ("Narodne novine", broj 12/93).

Članak 11.
Zamjena prometnih dozvola izdanih po dosadašnjim propisima i izdavanje knjižica vozila obavljst će se nakon proteka trideset dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 12.
Ovaj pravilnlk stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-43-2729/2-1993.
Zagreb, 11. veljače 1993.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.
Obrazac broj 1
Prednja stranica

PODACI O TEHNIČKOM PREGLEDU I VALJANOSTI PROMETNE DOZVOLE

Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.
Datum T.P.
-----------------------
Dozvola vrijedi do :
M.P.

00000000

Napomena

00000000

REPUBLIKA HRVATSKA
RH
PROMETNA DOZVOLA
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Registarska oznaka
Datum registracije--------------------
Dozvolu izdao---------------
Dana-----------------
Br.---------------------
M.P.
(potpis službene osobe)
00000000


Zadnja stranica

PODACI O VLASNIKU VOZILA

IME
PREZIME
JMBG
PREBIVALIŠTE ( ADRESA )
NAZIV
MB
SJEDIŠTE - ADRESA

Napomena :

 1. Vrsta vozila
 2. Marka vozila
 3. Tip vozila
 4. Model vozila
 5. Boja vozila
 6. Boja šasije
 7. Oblik karoserije
 8. Osnovna namjena
 9. Proizvođač
 10. Država proizvodnje
 11. Godina proizvodnje
 12. Datum prve registracije
 13. Mjesta za sjedenje
 14. Mjesta za stajanje
 15. Mjesta za ležanje
 16. Dopuštena nosivost
 17. Masa praz. vozila
 18. Najveća dop. masa
 19. Maksimal. brzina
 20. Dopušt. nosiv. na osov.

prednja
stražnja
srednja
21 broj osovine
22 Od toga pog. osovina
23 vrsta motora
24 Snaga mot. u Kw
25 Broj o/min
26 Rad. obujam motora u cm3
27 Mjere vozila
dužina
visina
širina
volumen
28 Kotača broj
29 Gusjenice
Veličina guma
30 prednje
31 srednje
32 stražnje
33 Vrsta kočnica
34 Kuka
35 Vitlo

Obrazac broj 2
Prednja stranica

KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA
Vrijedi samo uz prometnu dozvolu broj :
PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.


Zadnja stranica

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.

PERIODIČNI - KOČNICA
Datum :---------------------
Vrijedi do :--------------
M.P.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti