POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - abecedni pregledi - zakon o novčanoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 110, stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91 i 26/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopuni Pravilnika o iskaznici i znaku graničnog veterinarskog inspektora

Članak 1.
U Pravilniku o iskaznici i znaku graničnog veterinarskog inspektora ("Narodne novine", br. 69/91) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Poleđina iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži i stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na svim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj, ovjereno potpisom ovlaštenog djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova".

Članak 2.
Sadržaj poleđine obrasca iskaznice iz članka 10. zamjenjuje se novim sadržajem koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini sastavni dio obrasca iskaznice.

Članak 3.
U cijelom tekstu pravilnika riječi: "ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede" zamjenjuju se riječima: "ministar poljoprivrede i šumarstva", riječi: "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede" zamjenjuje se riječima: "Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva".

Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-1/93-1/28
Urbroj : 525-01/93- 1
Zagreb, 16. lipnja 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.
OBRAZAC ISKAZNICE

Poleđina
_ _______________________________

OVLAŠTENJE

Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti i propisa donesenih na temelju njega obavljati poslove granične veterinarske inspekcije.

Broj .....................................................................
Zagreb, ................................................................


M.P. ..................................................................
MINISTAR

Stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje vrijedi za sve granične prijelaze u Republici Hrvatskoj.

Datum:

M.P. _______________________________
(potpis)

ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

_ ________________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti