POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - oglasna ploča - obvezatne upute ož x ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 184. stavka 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89 i 40/90) i članka 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj.59/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992. donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju poslova, odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja rsačuna s povećanim trajanjem ("Narodne novine", br, 19/84, 24/85, 24/86, 35/86, 28/87,15/88,10/89, 32/89, 57/89, 25/90, 30/90. 7/91,11/91,15/91,33/91) članak 3. Odjeljak XXVI. "U prometu" pododjeljak 2. točka 4. mijenja se i glasi: 4) Poslovi, odnosno radni zadaci ukrcanog osoblja, osim osoblja navedenog pod 1) i 2) na brodovima koji više od 80% vremena tijekom godine plove u područjima duge plovidbe i velike obalne plovidbe. Svakih 12 mjeseci provedenih na poslovima, odnosno radnim zadacima pod 4) računa se u staž osiguranja kao 14 mjeseci".
Članak 2.
Članak 18. mijenja se i glasi: "Članak 18: Postupak za utvrdivanje činjeničnog stanja o poslovima, odnosno radnim zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, nakon provedene revizije iz članka 17. pokreće poduzeće ili nadležna područna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. Područna služba, postupak za utvrdivanje činjenićnih stanja iz čl.13. i 17. pokreće po službenoj dužnosti i o tome izvještava poduzeće. Poduzeće je obvezno, na zahtjev područne službe, dostaviti sve potrebne podatke neophodne za rad Komisije iz članka 10. u roku od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva. Područna služba donosi rješenje o ukidanju postojećeg zapisnika o utvrđenom činjenićnom stanju o poslovima, odnosno radnim zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, ako poduzeće, u roku iz stavka 3. ovog članka, ne dostavi tražene podatke, ili odbije provesti postupak iz članka 8. Rješenje potpisuje rukovoditelj područne službe i jedan primjerak dostavlja Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske - Centralnoj službi u Zagrebu".
Članak 3.
Riječ "Zajednica" zamjenjuje se rijčima "Republički fond", "Samoupravna interesna zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske" zamjenjuje se riječima "Republički fond, mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske", "organizacija udruženog rada" zamjenjuje se riječju "poduzeće".
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 140-13/92-01/959
Urbroj : 34 1 -99-01/1-92
Zagreb, 10. ožujka 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti