POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - oglasi i uredbe - pravilnik o tajnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na osnovi članka 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44177, 52/85, e/90 i 40/90) i članka e. točka 1. Statuta RepubliĆkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90) Uprevni odbor RepubliĆkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika H_rvstske. na sjednici održanoj 10. ožujka 1992, donosi

ODLUKU
o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za.djecu u godini 1992.

1.USKLAĐIVANJE CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 1992.

1. Cenzus prihoda utvrđen u članku 37. stavak 1. toč. 1. 2. i 3. Zakona o doplatku za djecu (u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno u točki 1. stavak 1. pod a), b) i c) Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1991. ("Narodne novine", broj 15/91 - u daljnjem tekstu Odluka iz godine 1991.) usklađuju se zbog porasta prosjećnog osobnog dohotka zaposlenih u Republici Hrvatskoj u godini 1991. odnosno u skladu s Odlukom o valorizaciji katastarskog prihoda za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 14/91), tako da doplatak za djecu u godini 1992. pripada korisniku:
a) ako mu prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa ne prelazi 3.612.- HRD mjesečno po članu kućanstva;
b) ako mu osnovica poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 400.- HRD godišnje po članu kućanstva;
c) ako mu osobni dohodak od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih, prava (ostali prihod) ne prelazi 1.017.- HRD godišnje po članu kućanstva.
Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegova kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 37. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 36,12, prihod pod b) sa 4,00 i prihod pod c) sa 10,17 pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 38. Zakona).

2. U smislu točke 1. ove odluke usklađuje se i cenzus prihoda utvrđen u članku 40. stavak 1. toč.1. 2. i 3. Zakona, odnosno u točki 2, stavak 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1991., tako da doplatak za djecu u godini 1992. pripada korisniku : .
a) ako mu prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa ne prelazi 4.691.- HRD mjesečno po članu kućanstva;
b) ako mu osnovica poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne. prelazi 540.- HRD godišnje po člgnu kućanstva;
c) ako mu osobni dohodak od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 1298.- HRD godišnje po članu kućanstva.
Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegova kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 40. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 46,91, prihod pod b) sa 5,40 i prihod pod c) sa 12,98 pa ako zbroj količnika prelazi 100. korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 41. Zakona).

11. USKLAĐIVANJE DOPLATKA ZA DJECU U GODINI 1992. SA KRETANJEM TROŠKOVA ŽIVOTA U PRETHODNOJ GODINI

3. Zbog porasta prosječnih troškova života u godini 1991., svote doplatka za djecu utvrdene u članku 39. Zakona, odnosno u točki 3. stavak 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1991., usklađuju se tako da korisniku iz toga članka pripada u godini 1992. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:
a) od 2.161.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 2.283.- HRD po članu kućanstva mjesečno;
b) od 1.314.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 2.283.- HRD do 2.893.HRD po članu kućanstva mjesečno;
c) od 1.173.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 2.893. - HRD do 3.612.HRD po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik, osim prilhoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa, ostvaruje i druge prihode (članak 39. stavak 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 1.173.- HRD po djetetu.

4. U smislu točke 3. ove odluke usklađuju se i svote doplatka za djecu utvrđene u članku 42. Zakona. odnosno u točki 4. stavak 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1991., tako da korisniku iz toga članka pripada u godini 1992. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:
a) od 3.152.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 2.970.- HRD po članu kućanstva mjesečno:
b) od 1.838.- HRD po djetetu. ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 2.970.- HRD do 3.722.HRD po članu kućanstva mjesečno:
c) od 1.616.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 3.722.- HRD do 4.891.- HRD po članu kućanstva mjesečno.
Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa ostvaruje i druge prihode (članak 42. stavak 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona) iznosi 1.616.- HRD po djetetu.

III. ZAJEDNIČKE ODREDB O USKLAĐIVANJU

5. Usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će prema ovoj odluci, područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske po službenoj duđnosti u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka iz godine 1991.

7. Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1992.

Klasa: 140-13-92-24/959
Urbroj: 341-99-03/13-92-1
Zagreb, 10. ožujka 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti