POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - odluke u hrvatskoj - popis gotovih liljekova ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine". broj 58/90) i na temelju članka 101. stavak 3. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 53/85, 23/86, 52/86, 48/89, 57/89, 40/90 i 9/91), a u svezi s člankom 43. stavak 1. i 2 Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 10. ožujka 1992. donosi
ODLUKU
o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

 1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje (članak 98. Statuta SIZMIORH, a u svezi s člankom 43 stavak 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske) jest prosječni mjesečni neto osobni dohodak što ga je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini u kojoj je prestala obveza osiguranja, s tim da ako je prosječni osobni dohodak manji od prosječnog zajamčenog osobnog dohotka iste godine ili ako nije moguće utvrditi prosječni osobni dohodak iz prethodne godlne primjenjuje se zajamčeni osobni dohodak iz mjeseca kada se osiguranik prijavi na produženo osiguranje. Početkom svake kalendarske godine osnovica za obračunavanje plaćanje doprinosa povećava se za onoliko postotaka za koliko se povećao nominalni osobni dohodak svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike u prethodnoj godini.
 2. Za osobe hoje su nakon prestanka obveznog osiguranja u zemlji s kojom je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i nakon povratka iz inozemstva, osigurale produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje za vrijeme privremene nezaposlenosti (članak 98. stavak 2. točka 2. Statuta SIZMIORH, a u svezi s člankom 43. stavak 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske) osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa određuje se u visini i na način utvrđen odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda kojom su utvrđene osnovice osiguranja za osiguranike iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
 3. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje u 1992. godini obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi osiguranika-osoba samostalnih djelatnosti i osiguranika koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za 1992. godinu, kada im se osobni dohodak utvrđuje u neto svoti.
 4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi osiguranja u trenutku prijave osiguranika na produženo osiguranje.
 5. Osobe kod kojih je okolnost koja daje pravo na produženo osiguranje nastala prije 3. ožujka 1973. godine, a prijavu na produženo osiguranje podnose poslije 2. ožujka 1973. .godine, razvrstavaju se u osnovice osiguranja za ostvarivanje prava u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se uzimale za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u određenim proteklim razdobljima za koju se odobrava produženo osiguranje.
 6. Doprinosi za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 5. odluke obračunavat će se prema osnovici osiguranja u koju bi osiguranik bio razvrstan u godini podnošenja zahtjeva na produženo osiguranje i po stopi koja se primjenjuje u godini podnošenja zahtjeva i to za sva protekla razdoblja za koja se priznaje pravo na produženo osiguranje.
 7. U staž osiguranja računaju se samo ona razdoblja produženog osiguranja za koje je plaćen odgovarajući doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje.
 8. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje plaća se Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na temelju rješenja područne organizacione jedinice Republičkog fonda kod koje je osiguranik bio posljednji put osiguran prije prestanka obveznog osiguranja.
 9. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja.
 10. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Narodne novine", br. 15/91).
 11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1992. godine:

Klasa: 140-13/92-01/959
Urbroj : 341-99-01/1-92
Zagreb, 10. ožujka 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda ,
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti