POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - odluke sudova - zakon o prestanu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKAHRVATSKE
Na temelju članka 196. stavak 1. pod b) Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine". broj 26/83, 5/86. 42/87, 34/89,57/89. 40/90 i 9/91) i članka 6. točka 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskogi invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine",broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranjaradnika Hrvatske na sjednici održanoj 10. ožujka 1992., donosi
ODLUKU
o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanjei plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskogosiguranja za osobe koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obveznompraktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi za godinu 1992.
1. Osnovica osiguranja koja se uzima za obračunavanje i plaćanje doprinosai za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobekoje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obveznom praktičnom raduili na dobrovoljnoj praksi ako rade s punim radnim vremenom (čl.14. stavak1. točka 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) određuje seovisno o stupnju stručne spreme stečene nakon završenog obrazovanja i za1992. godinu iznosi:
1) 19.089.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmogstupnja (visoka stručna sprema),
2) 14.724: HRD za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja(viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika),
3) 10.874: HRD za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtogstupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika),
2. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 1.ove Odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za obračunavarijei plaćanje doprinosa kada se osobni dohodak utvrđuje u netto svoti.
3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenogobrazovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksiza godinu 1991. ("Narodne, novine". broj 15/91 ). .
4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1992.
Klasa: 140-13/92-01/959
Urbroj : 341-99-01 / 1-92
Zagreb, 10. ožujka 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti