POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - odluke sabora - zaključak o ispravku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. rujna 1992. godine, donijela je
UREDBU
o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Članak 1.
U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92), iza članka 48. dodaje se članak 48a. koji glasi: "Članak 48a. Djeca, usvojenici i pastorčad osoba poginulih ili umrlih pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga zakona imaju pravo na besplatne obvezatne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim, srednjim, višim ili visokim školama odnosno fakultetima. Djeca. usvojenici i pastorčad vojnih i civilnih invalida rata čija je invalidnost nastupila pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga zakona, pri kupnji obvezatnih udžbenika za potrebe redovnog školovanja u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama, odnosno fakultetima, imaju pravo na popust u cijeni udžbenika u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma vojnog odnosno civilnog invalida rata, od kojeg izvode pravo. "
Članak 2.
U članku 49. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2.. 3. i 4. koji glase: "Korisnik obiteljske invalidnine iz članka 25. ovoga zakona, za vrijeme dok ostvaruje pravo na obiteljsku invalidninu, ima pravo u unutarnjem prometu na: - dvanaest besplatnih putovanja godišnje željeznicom, autobusom ili brodom, - jedno putovanje godišnje avionom uz povlasticu od 50% redovne cijene vozne karte. Djeca, usvojenici i pastorčad osoba poginulih ili umrlih pod okolnostima iz članka 5., 6.. 7. I 8. ovoga zakona imaju pravo na besplatne mjesečne karte za prijevoz potreba: za pohađanje škole do navršene 15. godine života, odnosno ukoliko se nalaze na redovnom školovanju, do kraja trajanja redovnog školovanja propisanog zakonom odnosno statutom obrazovne ustanove. Djeca, usvojenici i pastorčad vojnih i civilnih invalida čija je invalidnost nastupila pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga zakona imaju pravo na popust u cijeni mjesečne vozne karte, u visini postotka oštećenja organizma utvrđenog prema članku 15. ovoga zakona, za prijevoz potreban za pohađanje škole do navršene 15. godine života, odnosno ukoliko se nalaze na redovnom školovanju, do kraja trajanja redovnog školovanja propisanog zakonom odnosno statutom obrazovne ustanove."
Članak 3.
U članku 50. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Vojni i civilni invalidi čija je invalidnost nastupila pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga zakona imaju pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem prometu ovisno o grupi invalidnosti iz članka 15. ovoga zakona i to: - za dvanaest putovanja godišnje željeznicom, autobusom ili brodom, uz povlasticu, od redovne cijene vozne karte, u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma, - za jedno putovanje godišnje avionom uz povlasticu, od redovne cijene vozne karte, u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma."
Članak 4.
Djeca, usvojenici, odnosno pastorci koji i po drugim propisima imaju pravo na besplatne udžbenike odnosno osiguran besplatan prijevoz za pohađanje školovanja, ne mogu to pravo koristiti po ovom zakonu.
Članak 5.
Poslove vezane za ostvarivanje prava utvrđenih ovom uredbom za ratne, mirnodopske i civilne invalide domovinskog rata te članove njihovih obitelji obavlja Ministarstvo obrane, a za ostale osobe Ministarstvo rada i socijalne skrbi.
Članak 6.
Propise o načinu ostvarivanja i korištenja prava predviđenih ovom uredbom donosi ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost s ministrom obrane.
Članak 7.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 562-01/92-01/07
Urbroj : 5030104-92-7
Zagreb, 22. rujna 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti