POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - odluke sabora - pravilnik o pečatima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKAHRVATSKE
Na temelju članka 196. stavak l. pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine". br 26/83. 5/86, 42/87, ;34/80,57/89. 40/90 i 9/91) i članka 6. točka 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskogi invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine",br. 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranjaradnika Hrvatske na sjednici održanoj 10 ožujka 1992. donosi
ODLUKU
o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanjei plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskogosiguranja za osiguranike koji su na teritoriju Republike zaposleni kodstranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskihpredstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1992.
1. Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosai za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranikekoji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacijai ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnojslužbi stranih državljana (članak 14. stavak 1. točka 5. zakona o mirovinskomi invalidskom osiguranju) za godinu 1992., određuju se ovisno o stručnojspremi osiguranika te iznose:
1) 33.697.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmogstupnja (visoka stručna sprema),
2) 26.208.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestogstupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika).
3) 21.216.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtogstupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika),
4) 16.432.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugogstupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika),
5) 14.144.- HItD za osobe bez strućne spreme.
2. Kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja uzima se neto ugovoreni osobnidohodak - ako je veći od osnovice osiguranja iz stava 1. ove odluke.
3. Iznimno, kada je ugovoren osobni dohodak (bruto) uzima se kao osnovicaza obračunlavanje i plaćanje osobni dohodak (bruto).
4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak zautvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranjeobračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi osiguranjautvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenu1.
5. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz stava 1.i 2. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi zaosiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kada im se osobnidohodak utvrđuje u neto svoti. U slućaju iz stava 3. ove odluke, doprinosza mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema Zakonomutvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosaiz svojeg bruto osobnog dohotka.
6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljaneSFR Jugostavije koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih imeđunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskihpredstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1991.("Narodne novine", br. 15/91).
7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1992.
Klasa: 140-13/92-01/959
Urbroj : 341 -99-01 / 1-92
Zagreb, 10. ožujka 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti