POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - odluke o propisima - odluka i imenovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o cestama pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/91, 61/91 i 40/92) te članka 22. stavka 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/90), Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na 31. sjednici održanoj 2. rujna 1992. godine donio je
ODLUKU
o visini naknade za izvanrednu upotrebu javnih cesta
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za ceste što se plaća za prijevoz vozilima, koja zajedno sa teretom prelaze dozvoljene dimenzije, masu ili osovinski pritisak odnosno granice dozvoljenog opterećenja na javnim cestama Hrvatske (u daljnjem tekstu: izvanrednu upotrebu), te se smatraju izvanredni prijevoz u smislu članka 28. Zakona o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/91, 61/91 i 40/92).
Pod vozilom u ovoj odluci smatra se motorno vozilo ili motorno vozilo sa poluprikolicom i prikolicom, kod kojeg je ruda manja od 2 metra.
Članak 2.
Za prekoračenje najveće dozvoljene dužine vozila naknada iznosi:
- za prekoračenje dužine do 20% 30 HRD/km,
- za prekoračenje dužine preko 20% 60 HRD/km.
Za prekoračenje najveće dozvoljene širine vozila od 2,50 m naknada iznosi:
- za širinu preko 2,50 m do 3,00 m 30 HRD/km,
- za širinu preko 3,00 m do 4,00 m 60 HRD/km,
- za širinu preko 4,00 m 89 HRD/km.
Za prekoračenje najveće dozvoljene visine vozila od 4,00 m naknada iznosi:
- za visinu preko 4,00 m do 4,50 m 30 HRD/km,
- za visinu preko 4,50 m 60 HRD/km:
Članak 3
Za prekoračenje najveće dozvoljene mase vozila od 40 tona naknada iznosi:
- za prekoračenje mase preko 40 tona do 60 tona, za svaku tonu
preko 40 t do 60 t 44 HRD/km,
- za prekoračenje mase preko 60 tona do 80 tona, za svaku tonu
preko 60 t do 80 t 85 HRD/km,
- za prekoračenje mase preko 80
tona za svaku tonu preko 80 tona 320 HRD/km.
Članak 4
Ako vozilo u stanju mirovanja na vodoravnoj podlozi, po jednoj ili više jednostrukih osovina, prekoračuje najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje od 10 tona, za svaku od tih osovina, a u zavisnosti od prekoraćenja izraženog u tonama, naknada iznosi:
_ ______________________
Na javnim cestama s dozvoljenim
opterećenjem
Prekoraćenje u
tonama 10 t/OS 8 t/OS 6 t/OS
Iznos naknade HRD/km
_ ______________________

  1. tona 98 110 121
  2. tone 305 320 343
  3. tone 568 616 654
  4. tone 911 1.031 1.118
  5. tona 1.356 1.579 1.801
  6. tona 1.901 2.258 2.756
  7. tona 2.549 3.071 4.077
  8. tona 3.315 3.998 5.747
  9. tona 4.206 5.070 7.931
  10. tona 5.178 6.238 10.786

_ ______________________

Višestrukom osovinom, prema ovoj Odluci, smatra se osovina kod koje međusobno rastojanje susjednih osovina iznosi 1 do 2 metra i koja je konstruirana tako da se automatski izjednačava opterećenje između osovina, pa se uzima da je svaka pojedina osovina u njenom sastavu jednako opterećena, a ukupno dozvoljeno osovinsko opterećenje takove dvostruke osovine iznosi 16 tona, trostruke 24 tone, četverostruke 32 tone itd.
Naknada za prekoračenje dozvoljenog osovinskog opterećenja višestruke osovine obračunava se tako da se od stvarnog ukupnog opterećenja takove osovine oduzme dozvoljeno osovinsko opterećenje te osovine i podijeli s brojem osovina u njenom sastavu (2, 3, 4 itd.) i tako dobije prekoračenje dozvoljenog osovinskog opterećenja za jednu osovinu izraženu u tonama.
Zatim se u tabeli iz stava 1. ovoga članka očita propisana naknada u HRD/km, pomnoži s koeficijentom 1,375 za dvostruku; 1,657 za trostruku; 1,892 za četverostruku osovinu i tako dobije naknada za odnosnu višestruku osovinu.
Članak 5
Ako vozilo istovremeno prelazi dozvoljene dimenzije, masu ili osovinsko opterećenje, naknada za izvanrednu upotrebu ceste obračunava se i naplaćuje za svako pojedinačno prekoračenje.
Članak 6.
Korisnik koji želi izvanredno koristiti cestu u smislu ove Odluke, dužan je prema članku 28. stavak 2. Zakona o cestama zatražiti dozvolu za izvanredni prijevoz od Tehničke ispostave Poduzeća "Hrvatske ceste" Zagreb, koja se nalazi na području gdje započinje prijevoz.
Po obračunatoj i plaćenoj naknadi Tehnička ispostava će izdati dozvolu kojom se reguliraju uvjeti za prolaz predmetnog izvanrednog prijevoza.
Članak 7.
Troškovi izdavanja dozvole iznose 6.000 HRD po dozvoli, a plaćaju se prilikom izdavanja.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za izvanrednu upotrebu javnih cesta ("Narodne novine", br. 5/91 i 21/91).
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Broj : 345-05-1 /2202/ 1992.
Zagreb, 02. rujna 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Dražen Topolnik, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti