POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - odluke o propisima - dopuna popisa zakonodavstvo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 196. stavak 1. pod d) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91 ) i članka 6. točka 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine"; broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 10. ožujka 1992., donosi
ODLUKU
o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1992.

 1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika iz člana 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, za godinu 1992. je osobni dohodak ostvaren u kalendarskoj godini koja prethodi godini odlaska u inozemstvo ako je veći od pripadajuće osnovice utvrdene u točki 2. ove odluke.
 2. Kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, za osiguranike iz stava 1. ove odluke, koji u kalendarskoj godini koja prethodi godini odlaska u inozemstvo nisu ostvarili osobni dohodak, uzima se stalna mjesečna osnovica i to:
 3. 33.697.- HRD za radnika koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara I klase,
 4. 26.208.- HRD za radnike koji rade na poslovima za kjoje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kepetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II klase, strojara III klase ili radiotelegrafista,
 5. 21216.- HRD za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema tr,ećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, mazača, I kuhara, I konobara, tesara, mehaničara, električara, motorista, brodovode ili radio-fonista,
 6. 16.432.- HRD za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mornara, II kuhara, II konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije,
 7. 14.144.- HRD za radnike koji rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mladića palube, mladića sobe, mladića kuhinje i čistaća.
 8. Stupanj stručne spreme iz stava 2. ove odluke utvrđuje se shodno odgovarajućim propisima koji vrijede na teritoriju Republike Hrvatske.,
 9. Za razdoblje koje prethodi godini kojoj je pokrenut postupak za utvrdivanje svojstva osiguranika, doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračuriava se i plaća prema osnovici i stopi osiguranja utvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenu1.
 10. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osiguranika iz stava 1. i 2. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćenja doprinosa kada im se osobni dohodak utvrđuje u neto svoti.
 11. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja zaposlenih u inozemstvu za godinu 1991. ("Narodne novine", broj 15/91):
 12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1992.

Klasa: 140-13/92-01/959
Urbroj :341 -99-01 / 1-92
Zagreb, 10. ožujka 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti