POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - odluke i uredbe - pročišćeni tekst pravilnika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/91, 61/91 i 40/92) te članka 22. stavka 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/90), Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na 31. sjednici održanoj 2. rujna 1992. godine donio je
ODLUKU
o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje visina posebne naknade za upotrebu: autoceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, autoceste Zagreb - Karlovac, autoceste Zaprešić - Gubaševo, tunela "Učka" i Krčkog mosta, po kategorijama vozila i cestarinskim prolazima.
Članak 2.
Naknada za upotrebu autoceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, ovisno o naplatnim postajama, iznosi hrvatskih dinara:

_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Ivanja Reka
kategorije I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 125 275 400 525 650 775 900 925
II. 190 425 600 800 1.000 1.175 1.350 1.400
III. 875 850 1.225 1.600 2.000 2.325 2.700 2.800
IV. 750 1.700 2.450 3.200 4.000 4.650 5.400 5.600
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
I. Grad
kategorije I. Reka Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 125 125 275 375 525 650 775 800
II. 190 200 425 575 800 1.000 1.175 1.225
III. 375 375 850 1.125 1.600 2.000 2.325 2.425
IV. 750 750 1.700 2.250 3.200 4.000 4.650 4.850
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
Popovača
kategorije I. Reka I. Grad Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 275 125 125 275 400 525 650 700
II. 425 200 200 425 600 800 1.000 1.050
III . 850 375 375 850 1.225 1.600 2.000 2.100
IV. 1.700 750 750 1.700 2.450 3.200 4.000 4.200
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
Kutina
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 400 275 125 125 275 400 525 575
II. 600 425 200 200 425 600 800 850
III. 1.225 850 375 375 850 1.225 1.600 1.700
IV. 2.450 1.700 750 750 1.700 2.450 3.200 3.400
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
Novska
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 525 375 275 125 125 275 400 450
II. 800 575 425 200 200 425 600 650
III. 1.600 1.125 850 375 375 850 1.225 1.325
IV. 3.200 2.250 1.700 750 750 1.700 2.450 2.650
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
Okučani
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 650 525 400 275 125 125 275 300
II. 1.000 800 600 425 200 200 425 475
III. 2.000 1.600 1.225 850 375 375 850 950
IV. 4.000 3.200 2.450 1.700 750 750 1.700 1.900
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
N. Grad.
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 775 650 525 400 275 125 125 150
II. 1175 1000 800 600 425 200 200 250
III. 2325 2000 1600 1225 850 375 375 475
IV. 4.650 4.000 3.200 2.450 1.700 750 750 950
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
Lužani
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. N. Grad. B.Stup.
_ __________________________
I. 900 775 650 525 400 275 125 30
II. 1350 1175 1000 800 600 425 200 50
III. 2700 2325 2000 1600 1225 850 375 100
IV. 5400 4650 4000 3200 2450 1700 750 200
_ ___________________________ __________________________
ULAZ IZLAZ
B.Stup
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. N. Grad. Lužani
_ __________________________
I. 925 800 700 575 450 300 150 30
II. 1.400 1.225 1.050 850 650 475 250 50
III. 2.800 2.425 2.100 1.700 1.325 950 475 100
IV. 5.600 4.850 4.200 3.400 2.650 1.900 950 200
_ __________________________


Članak 3.
Naknada za upotrebu autoceste Zagreb-Karlovac iznosi hrvatskih dinara:
_____________________________________
Kategorija Jastrebarsko Karlovac
_____________________________________
I. 120 250
II. 200 375
III. 375 750
IV. 750 1.500

Članak 4.
Naknada za upotrebu autoceste Zaprešić-Gubaševo iznosi hrvatskih dinara:
_____________________________________
Kategorija Dinara
_____________________________________
I. 125
II. 200
III. 375
IV. 750

Članak 5.
Naknada za upotrebu tunela "Učka" i Krčkog rnosta iznosi hrvatskih dinara:
_____________________________________
Kategorija Tunel Most
_____________________________________
I. 275 275
II. 425 425
III. 850 850
IV. 1.700 1.700
_____________________________________

Članak 6.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, koji su korisnici objekata za čiju se upotrebu plaća posebna naknada, mogu za plaćanje naknade koristiti pretplatu. Pretplatničke karte mogu biti mjesečne i godišnje. Mjesečna pretplata se računa na temelju 30, a godišnja na temelju 300 prolaza, za određenu relaciju, ovisno o kategoriji vozila. Popust u pretplati iznosi 20% za mjesečne, a 40% za godišnje pretplatničke karte. Popust se može ostvariti samo u slučaju gotovinskog plačanja (uplatnica i virmanski nalog).
Stanovnici otoka Krka, Cresa i Lošinja čija su putnička vozila (I kategorija) registrirana kod Policijske uprave Krk i Cres-Lošinj, kao i vozila javnog prijevoza putnika na redovnim linijama između otoka i kopna, za plaćanje naknade na Krčkom mostu mogu koristiti pretplatu. Popust u pretplati iznosi 70%.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, mogu kupovinom bonova, uz gotovinsko plaćanje (uplatnica i virrmanski nalog) ostvariti popust na količinu (vrijednost) bonova:
- od 160.000 do 320.000 hrvatskih dinara 15%,
- od 320.001 do 1,280.000 hrvatskih dinara 20%,
-iznad 1,280.000 hrvatskih dinara 25%.
U slučaju bezgotovinskog plaćanja kod kupovine pretplatničkih karata i bonova, korisnicima se može odobriti odgođeno plaćanje do 30 dana.
Za korištenje određene dionice autoceste, odnosno objekata, mogu se kupiti i karneti. Za kupovinu 50 karneta, odobrava se 20% popusta. Karneti vrijede jednu godinu od datuma kupovine.
U trajanju ugovora s poduzećima JANAF ostaje na snazi obveza iz tog ugovora o besplatnom korištenju Krčkog mosta.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini posebnih naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", br. 30/92).
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana od objave u "Narodnim novinama".
Broj : 345-07-04-7761/ 1 /92.
Zagreb, 2. rujna 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Dražen Topolnik, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti