POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - obvezni zakoni - pravila o programu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na osnovi članka 29. stavka 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89. 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992, donosi
ODLUKU
o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji, kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1992.

  1. Kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem smatrat će se da član obitelji nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako mu osnovica iz osobnoga dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje svotu od 2.510.-HRD godišnje ili ako mu drugi stalni prihod ne premašuje svotu od 1.095. - HRD mjesečno. Ako član obitelji osiguranika iz stavka 1. ove točke osim katastarskoga prihoda ima i druge prihode, katastarski se prihod dijeli sa 25,10. a mjesečna svota svih ostalih prihoda sa 10,95 pa ako zbroj obaju količnika ne premašuje 100, smatra se da član obitelji nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.
  2. Dio katastarskog prihoda od vlastitoga poljoprivrednog imanja koji otpada na člana obitelji za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračuna se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednoga kućanstva srodnika koji žive na tome poljoprivrednom imanju.
  3. Ako član obitelji osiguranika"za kojega se, utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, živi i ostvaruje prihode na poljoprivrednom imanju srodnika u vlastiti prihod toga člana obitelji od poljoprivredne djelatnosti, uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog imanja. Dio katastarskog prihoda, koji u smislu stavka 1. ove točke otpada na člana obitelji za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod dijeli na sve članove poljoprivrednoga kućalkstva srodnika koji žive na poljoprivrednom imanju i koji sudjeluju u privređivanju i trošenju ostvarenih prihoda, bez obzira na stupanj srodstva.
  4. Smatrat će se da je osiguranik osiguravao sredstva za uzdržavanje člana obitelji koji je živio izvan njegova kućanstva, ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 1.314.-HRD mjesečno, a drugi prihodi takvog člana obitelji ne premašuju visinu prihoda iz točke 1. ove odluke.
  5. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto za vrijeme za koje je osigurani, od kojega član obitelji izvodi pravo na obiteljsku mirovinu, bio uslijed objektivnih okolnosti, bez svoje krivice, privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana obitelji.
  6. Ako kod korisnika obiteljske mirovine, kojemu je priznato pravo na obiteljsku mirovinu, na temelju utvrđenag uzdržavanja u smislu ove odluke, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju uslijed kojih vlastiti prihodi premašuju svote određene ovom odlukom primjenit će se odredba članka 137. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. U primjeni stavka 1. ove točke. u prihode korisnika obiteljske mirovine ne uračunava se obiteljska mirovina, odnosno dio obiteljske mirovine koji bi mu pripadao u slučaju odvojenog života, kao ni doplatak za djecu koji mu pripada kao korisniku obiteljske mirovine.
  7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1992.

Klasa: 140-13/92-01/959
Urbroj : 341 -99-01 / 1 -92
Zagreb, 10. ožujka 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti