POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - obvezna pravila - dodatak iv kolektivnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na osnovi članka 92. stavka 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine". br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine". broj 58/90) Upravni odbor RepubIičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992. donosi

ODLUKU
o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1992.

l. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu, koji se po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju osigurava korisnicima mirovine, smatrat će se da ni korisnik mirovine ni članovi njegova kućanstva nemaju drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje:
a) ako im prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa (osobni dohodak, naknade. mirovine i dr.), ne prelazi 2.314- HRD mjesečno po članu kućanstva, ili
b) ako im osnovica iz osobnoga dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 785-HRD godišnje po članu kućanstva, ili
c) ako im osobni dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti, kao i drugoga dohotka od imovine i prihoda podložnog porezu (ostali dopunski prihod) ne prelazi 766- HRD godišnje po članu kućanstva. ·
Prihod ostvaren izvan radnog odnosa povremenim ili privremenim radom, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba, pružanja usluga i prehrane turistima, kao i prihod koji bračni drug korisnika ostvari u kućnoj radinosti, izjednačuje se s prihodom ostvarenim na osnovi radnog odnosa.

2. Ako korisnik mirovine i članovi njegova kućanstva imaju istodobno pribode na raznim osnovama iz točke 1. ove odluke, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod podijeli, i to prihod pod a) - sa 23,14. prihod pod b) - sa 7,85 i prihod pod c) - sa 7,66 pa ako zbroj količnika prelazi 100, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

3. Pri utvrdivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu, primjenom cenzusa prihoda ostvarenih na osnovi radnog odnosa, ti se prihodi dijele na korisnika mirovine, njegova bračnog druga, djecu i roditelje koje korisnik i njegov bračni drug uzdržavaju.
Ako je bračni drug korisnik mirovine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili se tamo bavi samostalnom djelatnošću, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

4. Pri utvrđivanju visine prihoda kućanstva korisnika mirovine, u smislu točke 1. ove odluke, uzima se:
a) kao prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa prosječna mjesečna svota osobnoga dohotka, naknada i drugih primanja iz radnog odnosa, izračunata po svim efektivnim primanjima (isplatama) ostvarenim u prethodnoj godini, a za mirovine - mjesečna svota mirovine ostvarena u mjesecu prosincu prethodne godine, odnosno u odgovarajućem mjesecu tekuće godine u kojemu je član kućanstva ostvario pravo na mirovinu;
b) kao katastarski prihod - osnovica iz osobnoga dohotka od poljoprivredne djelatnosti iz prethodne godine;
c) kao ostali dopunski prihod - osnovica za plaćanje doprinosa iz osobnoga dohotka i poreza prethodne godine.

5. U cenzus prihoda kućanstva korisnika mirovine, uzima se i dio katastarskog prihoda od suvlasničkoga dijela poljoprivrednog imanja, odnosno sunasljedničkoga dijela neraspravljene ostavine koji, po nasljednome pravu, pripada članu kućanstva, bez obzira na to koristi li se suvlasničkim, odnosno, sunasljedničkim dijelom, kao i dio prihoda od suvlasničkog odnosno sunasljedničkog dijela druge imovine.

6. Pri utvrdivanju cenzusa prihoda ne uzima se u obzir privremena ili stalna oslobođenja i olakšice u plaćanju doprinosa od osobnoga dohotka i poreza građana, osim za zgrade koje korisnicima služe za stanovanje.,
Prihod koji je oslobođen doprinosa ili poreza uzima se u obzir na osnovi idealno utvrđene porezne osnovice.

7. Kada neki od korisnika obiteljske mirovine ispunjavaju, a drugi ne ispunjavaju uvjete za priznanje prava na zaštitni dodatak u smislu odredaba ove odluke, zaštitni dodatak će se prethodno podijeliti prema članku 65. Statuta Zajednice, kao da svi korisnici ispunjavaju uvjete, pa se tako određeni dijelovi isplaćuju onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete. Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine, kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, žive odvojeno.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od.1. siječnja 1992.

Klasa: 140-13/92-01/959
Urbroj : 341 -99-01 / 1-92
Zagreb. 10. ožujka 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepen Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti