POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - objave online - aneks kolektivnom ugovoru ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), povodom prijedloga Grada Zagreba, Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. rujna 1892. godine donijela je
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina u k.o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretnine odnosno dijelovi nekretnina u k.o. Grad Zagreb
: - zkč. broj 1860/18 - dvorište, površine 40,6 čhv
; - zkč. broj 1860/21 - gradilište - dvorište, površine 118,2 čhv;
- zkč. broj 1860/1 - kuća i dvorište (pop. br. 2974/2975) u Maksimirskoj kbr. 67, površine 105,7 čhv;
- dio zkč. broj 1860/2 od 46,1 čhv - kuća i dvorište u Maksimirskoj c., površine 55,6 čhv; sve upisane u zk. ul. br. 7618 kao općenarodna imovina i konfiscirane ranijem vlasniku Mlinarić dr. Miroslavu, odvjetniku iz Zagreba, temeljem rješenja br. K-2918/45 od 22. ožujka 1947. godine, a sukladno zakonu o potvrdi i o izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. godine ("Službeni list FNRJ" broj 61/46).
II.
Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se radi formiranja novih zkč. brojevi 1860/21, 1860/2 i 1859/6. sve k.o. Grad Zagreb, a radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta ST-PO-2 na lokaciji između Rendićeve i Maksimirske ulice broj 67 - 75.
III.
Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu R.N. br. 780/88 Zavoda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, izrađenom sukladno uvjetima uređenja prostora utvrđenim po Izvršnom vijeću Skupštine Grada Zagreba, klasa: 350-05/92-01/7 od 7. veljače 1992. godine.
IV.
Utvrđuje se da je Grad Zagreb osigurao druge nekretnine kao oblik nadoknade za nekretnine iz točke I. ove odluke, i to sedamnaest zamjenskih stanova u Zagrebu u naselju Ferenčica, objekt 35a-b, a prema zaključku Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba, klasa: 944-05/92-01/13, od 31. ožujka 1992. godine.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030115-92-195
Zagreb, 17. rujna 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti