POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - objave izmjena - zakon o parku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), povodom prijedloga Grada Zagreba, Gradskog zavoda za izgradnju i uređenje, Vlada Republike Hrvatske na sjednici odlžanoj 17. rujna 1992. godine. donijela je
ODLUKU
o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k.o. Grad Zagreb
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja:
- čest. kat. broj dio 2872/2, površine 795 m , k.o. Grad Zagreb, - čest: kat. broj dio 2869, površine 285 m , k.o. Grad Zagreb;
- ćešt. kat. broj dio 2870, površine 287 m , k.o. Grad Zagreb,
- ćest. kat. broj dio 2871, površine 20 m, k.o. Grad Zagreb, upisane u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na korištenju Grada Zagreba temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58), nacionalizirane ranijim vlasnicima Hiršler Jeli iz Izraela, Štern Branki iz Madarske, Dujić Jeli i dr. iz Zagreba.
II.
Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenje radi formiranja nove čest. kat. broj 2872/4, površine 2179 m k.o. Grad Zagreb (čest. kat. broj 7404/1 od 2179 m k.o. Centar - nova izmjera) za izgradnju poslovno-stambenog objekta u Petrinjskoj 59 s podzemnom javnom garažom.
III.
Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu klasa: 932-06/91-01/760, urbroj: 251-15-20-91-2 od 2. siječnja 1992. godine koji je izradio Gradski zavod za katastar i geodetske poslove, Područna služba za katastar Zagreb, na temelju Uvjerenja o uvjetima građenja prostora klasa: 350-05/90-01-1174, urbroj 251-05-04/91-17 od 8. siječnja 1991. godine i klasa 350-05/90-01/1174, urbroj 251-05-04-91-27 od 27. svibnja 1991. godine. koje je izdao Gradski sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjel za prostorno uređenje, zaštitu čovjekova okoliša i graditeljstva.
IV.
Utvrđuje se da je Izvršno vijeće Skupštine Grada Zagreba donijelo zaključak klasa: 944-06/92-01/1, urbroj: 251-01-03/1-92-2 od 28. travnja 1992. godine radi osiguranja naknade tržišne cijene nacionaliziranih nekretnina iz točke I. ove odluke u vidu druge nekretnine - poslovni prostor - lokal u Zagrebu, naselje Rudeš, objekt K2-4, površine 63,80 m do donošenja novih propisa temeljem kojih će se utvrditi eventualna prava bivših vlasnika.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj: 5030115-92-197
Zagreb. 17. rujna 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti