POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - novi zakoni - ispravak odluke ministarstvo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SAVEZ UDRUŽENJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članka 2. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine". br. 66/91), te članka 43. točka 6. i članka 89. Statuta Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske Skupština Saveza na svojoj 11. redovnoj sjednici održanoj dana 26. veljače 1992. godine. donijela je
ODLUKU
o stopi doprinosa Savezu udruženja samostalnih privrednika Hrvatske za 1992. godinu
Članak 1.
Doprinos za financiranje programa rada i aktivnosti Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske plaćaju samostalni privrednici Hrvatske.
Članak 2.
Obveznici doprinosa plaćaju doprinos po stopi od 0,30 posto. Iz ovako utvrđene zbirne stope financiraju se programi rada i aktivnosti Hrvatske gospodarske komore i Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske.
Članak 3.
Obveznici doprinosa iz članka i. ove odluke uplaćuju u 1992. g. i sredstva solidarnosti za pomoć ugroženim samostalnim privrednicima po dodatnoj stopi od 0,10 posto.
Članak 4.
Osnovica za obračun doprinosa iz članka 2. i 3. ove odluke je osnovica od koje se obraćunava doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Iznimno, osnovica za obračun doprinosa obveznicima koji djelatnosti obavljaju kao sporedno zanimanje, osnovica za obračun doprinosa je osnovica koja služi za utvrdivanje godišnjeg paušalnog iznosa poreza na dobit.
Članak 5.
Razrez i naplatu doprinosa obavljat će za samostalne privrednike koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu.Općinske uprave društvenih prihoda istovremeno sa utvrđivanjem poreznih obveza. Obračun i uplata doprinosa za samostalne privrednike koji porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti vršit će sami porezni obveznici mjesečno putem isplatnih lista u kojima se obračunavaju osobni dohoci te porezi i doprinosi koji se plaćaju iz osobnih dohodaka. Kontrolu obračuna i uplate doprinosa iz stavka 2. ovog članka obavlja Općinska uprava društvenih prihoda.
Članak 6.
Uplata doprinosa iz članka 2. i 3. vrši se na žiro-račun Saveza broj: 30102-837-4288 na osnovi posebno zaključenog Ugovora.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj : 50- 1/ 1- 1992..
Zagreb, 26. veljače 1992.
Predsjednik Saveza
Josip Šajnović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti