POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - novi dodatak - pravilnik o uporabi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92), a u svezi članka 20. točke 16. Zakona o obrani ("Narodne novine", br. 49/91, 73/91 i 19/92), na sjednici održanoj 17. rujna 1992. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je

UREDBU
o obvezi ispitivanja naoružanja, streljiva i opreme

Članak 1.
Ovom uredbom propisuje se obveza ispitivanja prototipa naoružanja, streljiva i opreme vojnog i policijskog porijekla (u tekstu koji slijedi: sredstvo) koje razvija i izrađuje pravna ili fizička osoba registrirana za izradbu i proizvodnju sredstva (u tekstu koji slijedi: nositelj razvoja).

Članak 2.
Poslove ispitivanja prototipa sredstva za potrebe Hrvatske vojske i Policije obavlja Komisija koju imenuju ministar unutarnjih poslova i ministar obrane.

Članak 3.
Nositelj razvoja dužan je, po završetku razvoja, prototip određenog sredstva prijaviti Komisiji iz članka 2. ove uredbe.

Uz prijavu za ispitivanje prototipa sredstva nositelj razvoja prilaže podatke o internim ispitivanjima funkcionalnosti sredstva i njegovih tehničkih osobina i pouzdanosti s nalazom taktičko-tehničkog zahtjeva ateste o materijalima koji su ugrađeni u sredstvo i homologaciji sredstva prema pozitivnim propisima, skraćeni tehnički opis sredstva, popis kompleta i privremeni naputak za rukovanje i održavanje te prednacrt propisa o kvaliteti proizvoda.

Uz prijavu iz stavka 2. ovoga članka, nositelj razvoja prilaže i izvod iz ugovora o izradbi sredstva kojima se normiraju tehničke značajke sredstva.

Članak 4.
Komisija po zaprimljenoj prijavi iz članka 2. ove uredbe, u svrhu upućivanja sredstva na završna ispitivanja, ocjenjuje temeljem dostavljenih podataka funkcionalnost, pouzdanost i cjelovitost sredstva i pripadajućih mu dijelova.

Komisija u roku od 15 dana od dana prijema prijave, donosi zaključak o upućivanju sredstva na završno ispitivanje.
U slučaju da Komisija ocijeni da sredstvo ne udovoljava zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, o nedostacima sredstva izvijestit će ministra unutarnjih poslova i ministra obrane koji donose konačnu odluku o prijavi iz članka 3. ove uredbe.

Članak 5.
Komisija za svako sredstvo koje se upućuje na ispitivanje, izrađuje Program ispitivanja i o njegovom sadržaju upoznaje nositelja razvoja sredstva.

Članak 6.
Nositelj razvoja sredstva snosi, u cjelini, troškove rada Komisije.

Članak 7.
Komisija će na završna ispitivanja pozvati nositelja razvoja i proizvodnje sredstva, predstavnike taktičkog nositelja te druge stručnjake poradi davanja objašnjenja i pružanja stručne pomoći.

Članak 8.
Komisija tijekom završnih ispitivanja može mijenjati Program ispitivanja u suradnji s nositeljem razvoja u svrhu utvrđivanja kvalitetnije i cjelovitije ocjene sredstva ili ostvarivanja uštede u radu Komisije.
Predsjednik Komisije dužan je u zapisniku obrazložiti promjene programa u smislu prethodnog stavka.

Članak 9.
Komisija će prekinuti završno ispitivanje, ako rezultati i podaci prikupljeni tijekom ispitivanja ukazuju da sredstvo ne udovoljava određenim parametrima iz taktićko-tehničkih zahtjeva i prednacrtu propisa o kvaliteti proizvoda.

Komisija o prekidu završnog ispitivanja, izvješćuje ministra unutarnjih poslova i ministra obrane te nositelja razvoja.

Komisija će u izvješću naznačiti sva poboljšanja sredstva koja je nositelj razvoja sredstva dužan učiniti da bi se sredstvo moglo uputiti na ispitivanje.

Ministri iz stavka 2. ovoga članka, mogu donijeti odluku o prekidu razvoja sredstva, ukoliko se sredstvo razvijalo za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane.

Članak 10.
Komisija po provedenom završnom ispitivanju, sačinjava izvješće ili elaborat o završnom ispitivanju i usvajanju sredstva.

Izvješće ili elaborat iz prethodnog stavka sadrži nalaze i mišljenje o ispitanom sredstvu te prijedlog o usvajanju sredstva ili potrebi njegova usavršavanja.

Primjerak izvješća ili elaborata dostavlja se nositelju razvoja i proizvođaču sredstva.

Članak 11.
Subjekti iz člana 10., stavka 3. ove urebe, mogu komisiji u roku od 15 dana po primitku izvješća ili elaborata o završnom ispitivanju, dostaviti mišljenje o izvješću ili elaboratu.

Predsjednik Komisije će o dostavljenim mišljenjima izvijestiti ministra unutarnjih poslova i ministra obrane.

Članak 12.
Nakon završnih ispitivanja, Komisija dostavlja ministru unutarnjih poslova i ministru obrane nalaz i mišljenje o prototipu sredstva i elaborat iz članka 10. ove uredbe.

Članak 13.
Temeljem dostavljenog nalaza i mišljenja iz članka 12. ove uredbe, ministar unutarnjih poslova odnosno ministar obrane, donose Odluku o usvajanju sredstva u naoružanje Ministarstva unutarnjih poslova odnosno Ministarstva obrane.

Članak 14.
Ministar unutarnjih poslova i ministar obrane mogu prije donošenja odluke iz članka 13. ove uredbe, odrediti da se na prototipu sredstva obave dorade i ispravke poradi ispunjavanja taktičko-tehničkih zahtjeva i uvjeta utvrđenih u propisima o kvaliteti proizvoda.

Članak 15.
Ministar unutarnjih poslova i ministar obrane, propisat će način rada Komisije iz članka 2. ove uredbe.

Članak 16.
Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 213-04/92-01/01
Urbroj : 5030115-92-2
Zagreb, 17. rujna 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti