POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nove stranice - pravilnik o ribočuvarskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Temeljem članka 7. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" ("Narodne novine". broj 61/1991). a po pribavljenom mišljenju Odbora za obrazovanje, kulturu i znanost Sabora Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK
o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"

Članak 1.
Ovim pravilnikom ureduje se naćin rada Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (u daljnjem tekstu: Odbor), način rada komisija. kriteriji i način predlaganja i dodjele "Nagrade Ivan Filipović" (u daljnjem tekstu: Nagrada).

Članak 2.
Odbor dodjeljuje Nagradu za najznačajnija ostvarenja istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima u skladu s odredbama članka 3. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović".

Članak 3.
Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine Odbor raspisivanjem javnog natječaja.
U natječaju se objavljuju kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.
Tekst natječaja objavljuje se u Školskim novinama prema članku 8. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović".

Članak 4.
Kriteriji za dodjelu Nagrade su slijedeći:
- kandidat za Nagradu mora se naročito isticati medu prosvjetnim djelatnicima po zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju,
- kandidat u svojoj sredini treba uživati ugled uzorna prosvjetnog djelatnika i stručnjaka čestita i vrijedna čovjeka i građanina.
Ako pojedini prijedlog za dodjelu Nagrade nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor može od predlagača zatražiti dopunu prijedloga.

Članak 5.
Prijedloge za dodjelu Nagrade mogu dati: dječji vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, sveučilišta, strukovna društva, udruženja, pojedinci i ustanove koje su po svojoj djelatnosti povezane sa školstvom.
Odbor i pojedina komisija Odbora može samostalno davati prijedloge za dodjelu Nagrade izvan roka utvrdenog natječajem.

Članak 6.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati:
a) životopis kandidata
b) tijek njegova rada
c) temeljito obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo
d) područje za koje se predlaže Nagrada
- predškolski odgoj
- osnovno školstvo
- srednje školstvo
- visoko školstvo odnosno znanstveni i stručni rad.

Članak 7.
Odbor dodjeljuje Nagradu na prijedlog komisija koje Odbor osniva za svako od područja odgojno-obrazovnog sustava.
Odbor osniva komisije za:

  1. predškolski odgoj
  2. osnovno školstvo
  3. srednje školstvo
  4. visoko školstvo i
  5. znanstveni i stručni rad.


Članak 8.
Svaka komisija ima predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove komisija predlaže Odbor a rješenja o imenovanju donosi ministar prosvjete, kulture i športa.
Predsjednici i članovi komisija imenuju se na vrijeme od dvije godine odnosno do kraja mandata Odbora.
Predsjednici i članovi komisija inienuju se iz redova istaknutih prosvjetnih djelatnika, odnosno znanstvenika i stručnjaka čiji rad je povezan sa školstvom.
U komisiju ne može biti imenovan kandidat za Nagradu.

Članak 9.
Zadaća komisija jest razmotriti i obraditi dostavljene prijedloge za Nagradu i dati prijedloge Odboru za dodjelu Nagrade iz svoje nadležnosti.
Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo ima pravo uputiti svaka komisija.

Članak 10.
Komisije rade i utvrđuju prijedloge za dodjelu Nagrade na sjednicama.
Prijedlog za dodjelu Nagrade valjan je ako se za nj javnim glasovanjem izjasne dva člana komisije. Član komisije koji se ne složi s prijedlogom komisije može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice komisije.

Članak 11.
Na temelju prijedloga komisija Odbor donosi odluku o dodjeli Nagrade.
Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za žžvotno djelo, a Odbor utvrđuje broj godišnjih nagrada za svako od podrućja za koje se Nagrada dodjeljuje u skladu s člankom 2. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović".

Članak 12.
Odbor radi i odlućuje na sjednicama. Na sjednici Odbora vodi se zapisnik.
Predsjednik Odbora priprema, saziva i vodi sjednice Odbora.
U slučaju odsutnosti predsjednika Odbor vodi zamjenik predsjednika kojega članovi Odbora biraju na prvoj sjednici.

Članak 13.
Članovi Odbora odlučuju o dodjeli Nagrade javnim glasovanjem.
Odluke Odbora valjane su ako za njih glasuje većina članova Odbora.
Član Odbora koji se ne suglasi s odlukom Odbora može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice Odbora.
Kandidat za dodjelu Nagrade ne može biti član Odbora.

Članak 14.
Predsjednik Odbora objavljuje imena nagradenih i dodjeljuje Nagradu na svečanoj sjednici prema članku 5. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović".

Članak 15.
Sredstva za Nagradu i materijalne troškove te naćin raspolaganja sredstvima utvrđuje se prema članku 9. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović".
Stručni i računovodstveni poslovi Odbora obavljaju se prema članku 10. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović".

Članak 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 061-06/91-01-01
Ur broj : 532-02-4/ 1-91-17
Zagreb, 11. prosinca 1991.

Ministar prosvjete, kulture i športa
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti