POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nove pravne cjeline - ispravak odluke narodne novine ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju odredbe članka 14. stavka 1. točke c) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine". br. 24/87) ministar pomorstva i ministar prometa i veza donijeli su

NAREDBU
o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti; sportskih jedrilica i sportskih čamaca

I
Za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu onih stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih čamaca koji nemaju odgovarajuće brodske isprave po propisima svoje zemlje radi izdavanja odobrenja za plovidbu hrvatskim obalnim morem i unutrašnjim plovnim putovima gdje se obavlja međunarodna plovidba, lučka kapetnija odnosno kapetanija pristaništa obavlja preglede za koje se plaća naknada, i to za:
2. Čamce DEM
a) na vesla ili jedra bez vlastitog porivnog nredaja
- do 4 m dužirie 15
- od 4 do 5 m dužine 20
- preko 5 m dužine 25

b) sa vlastitim porivnim uređajem
- do 3 m dužine 15
- od 3 do 4 m dužine 20
- od 4 do 5 m dužine 25
- od 5 do 7 m dužine 30
- od 7 do 9 m dužine 35
- preko 9 m dužine 40

2. Jahte
- do 7 m dužine 35
- od 7 do 9 m dužine 40
- od 9 do 11 m dužine 45
- od 11 do 15 m dužine 50

II.
Iznosi iskazani u stranoj valuti iz točke 1. ove naredbe naplaćuju se u hrvatskim dinarima (HRD).
Preračunavanje iznosa iskazanih u stranoj valuti iz točke 1. ove naredbe u hrvatske dinare obavlja se po srednjem službenom tečaju koji vrijedi zadnjeg dana u tjednu što je prethodio tjednu u kojem je nastala obaveza plaćanja

III.
Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke 1 ove naredbe prihodi šu Državnog ptoračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161- Prihodi republičkog organa i organizacija.

IV.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih čamaca ("Narodne novine", br. 6/88).

V.
Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/18
Urbroj: 530-01-92-2
Zagreb, 9. srpnja 1992.

Ministar pomorstva
dr. Davorln Rudolf, v. r.

Ministar prometa i veza
prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti