POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nove objave - uredba o provođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na osnovi članka 3. stavak 1. Uredbe o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 84/92.) u svezi s člankom 67. stavak I. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na svojoj 19. sjednici, održanoj 30. prosinca 1992. godine, donio je slijedeću

ODLUKU
o određivanju banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje će obavljati poslove likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske

I.
Poslove likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd, u Zagrebu, Splitu i Rijeci obavljat će:

  1. Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb za glavnu filijalu Jugobanke dd. Beograd u Zagrebu;
  2. Zagrebačka banka - Pomorska banka d.d. Split za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Splitu;
  3. Adria banka d.d. Rijeka za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Rijeci.


II.
Banke iz točke I. ove Odluke, dužne su likvidaciju poslovanja glavnih filijala u Zagrebu, Splitu i Rijeci obavljati na način predviđen Uredbom.
U obavljanju poslova iz stavka 1. ove točke, banke iz točke I. ove Odluke dužne su poduzimati sve zakonom dozvoljene mjere za naplatu potraživanja glavnih filijala i u visini naplaćenih potraživanja promptno i na vrijeme plaćati obveze vjerovnicima glavnih filijala.

III.
Banke iz točke I. ove Odluke; zapisnički će preuzeti od glavnih filijala sve knjigovodstvene isprave i poslovne knjige kao i svu dokumentaciju o instrumentima osiguranja naplate potraživanja glavnih filijala najkasnije u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u "Narodnim novinama".
Banke su dužne jedan primjerak zapisnika o preuzimanju dokumentacije u skladu sa stavkom 1. ove Odluke dostaviti Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske kako bi Služba mogla poduzeti mjere predviđene člankom 5. Uredbe i jedan primjerak zapisnika dostaviti Narodnoj banci Hrvatske.

IV.
Banke iz točke I. ove Odluke, dužne su do 10-tog u mjesecu podnositi Narodnoj banci Hrvatske izvješće o poslovanju po odredbama Uredbe za prethodni mjesec.
U izvješću iz stavka 1. ove točke, banke su obavezne posebno iskazivati iznos naplaćenih potraživanja.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama":

O. br. 94/92.
Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti