POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nova pravna literatura - zakon o fondovima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju Članka 14. stavka 1. točke a) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) minitsar pomorstva i ministar prometa i veza donijeli su

NAREDBU
o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu

Naknada za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled čamca radi utvrđivanja njegove sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija odnosno kapetanija pristaništa na temelju članka 5, 6, 7, 8. i 9. Pravilnika o čamcima ("Narodne novine", br. 39/91) plaća se i to:
1. za čamce na vesla, jedra ili na vesla i jedra s vanjskim
mehaničkim porivnim uređajem ili bez njega HRD
a) za prijevoz putnika
- koji prevoze do 8 putnika 6.000
- koji prevoze preko 8 putnika 8.000
b) za ribolov
- do 5 metara dužine 2.000
- od 5 do 7 metara dužine 4.000
- preko 7 metara dužine 6.000
c) za prijevoz tereta
- do 3 tone nosivosti 5.000
- preko 3 tone nosivosti 7.000
d) za šport, zabavu i osobne potrebe
- za športske jedrilice, gumene čamce koji upotrebom mehaničkog
porivnog uređaja klize po vodi (gliseri) i ostale čamce 2.000
- za glisere, osim gumenih, dvotrupce i trotrupce 3.000
2. za čamce s ugrađenim mehaničkim porivnim uređajem
a) za prijevoz putnika
- koji prevoze do 10 putnika 6.000
- koji prevoze od 11 do 20 putnika 9.000
- koji prevoze od 21 do 50 putnika 10.000
- koji prevoze preko 50 putnika 15.000
b) za ribolov
- do 6 metara dutine 2.000
- od 6 do 10 metara dužine 6.000
- od 7 do 9 metara dužine 13.000
- preko 9 metara dužine 15.000
c) za prijevoz terete.
- do 2 tone nosivosti 5.000
- od 2 do 3 tone nosivosti 7.000
- preko 3 tone nosivosti 15.000
d) za šport,. zabavu i osobne potrebe
- za športske jedrilice i ostael čamce 3.000
- za glisere, dvotrupce i trotrupce 3.000

II.
Za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled plutajućeg objeka u svrhu utvrđivanja sposobnosti za upotrebu na temelju članka 13. Zakona o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i unutarnjim vodama ("Narodne novine", broj 18/69) plaća se naknada i to:

HRD
a) za izvršeni osnovni pregled 6.000
b) za izvršeni redovni i izvanredni pregled 5.000

III.
Za izvršeni tehnički pregled pomorske radio-postaje plaća se naknada u iznosu od 3.000 HRD.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I, II. i III. ove naredbe prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161 - Prihodi republičkih organa i organizacija.

IV.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu ("Narodne novine", br. 13/90).

VI.
Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/15
Urbroj: 530-01-92-2
Zagreb, 9. srpnja 1992.

Ministar pomorstva
dr. Davorin Rudolf, v. r.

Ministar prometa i veza
prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti