POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nova lista - statut hrvatskog narodnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA I MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine". br. 24/87) ministar pomorstva i ministar prometa i veza donijeli su

NAREDBU
o odredivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

I.
1. Cijena isprava koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije i kapetanije pristaništa utvrđuje se kako slijedi:
HRD/kom.
- upisni list odnosno brodska svjedodžba 5.000
- list očevidnosti -za plutajući objekt 3.000

- popis posade 4.000
- brodski dnevnik 5.000
- peljarska iskaznica 2.000
- svjedodžba o osposobljenosti za određenu službu 500
- svjedodžba o osposobljenošti za određene poslove 500
- pomorska knjižica odnosno brodarska putovnisa 2.500
- dozvola za ukrcanje 2.000
- svjedodžba o baždarenju čamca 200
- dozvola za plovidbu čamca 1.000
- izvadak iz upisnika brodova 300
- izvadak iz upisnika čamaca 300
- izvadak o plovidbenom stažu 300
- svjedodžba o položenom stručnom ispitu o osposobljenosti za
određenu službu pomorca odnosno brodarca 500
- svjedodžba o položenom stručnom ispitu za ribara 500
- svjedodžba o osposobljenju za voditelja čamca 500
- svjedodžba o osposobljenosti za upravljalje čamcem do 5 m
dužine i 3.66kW 300
- zapisnik o rođenju na brodu 300
- zapisnik o nalasku napuštenog novorodenog djeteta 300
- zapisnik o smrtnom slučaju na brodu 300
- zapisnik o popisu imovine umrlog na brodu 300
- prijava o pomorskom udesu 300
- svjedodžba o provjeri stručne spreme ribara 500
2. Cijena isprave tiskane na stranom jeziku je:
- svjedodžba o položenom stručnom ispitu o osposobljenosti za
određenu službu pomorca odnosno brodarca 1.000
- svjedodžba o osposobljenosti za voditelja čamca 1.000

II.
Dio novčanih sredstava ostvarenih naplatom iz točke I. ove naredbg prenose se na račun Ministarstva pomorstva za financiranje: izdavanja-tiskanja isprava koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa.

O visini ukupno potrebnih sredstava za namjene iz stavka 1. ove točke i lučkim kapetanijama koje će ta sredstva izdvajati odluku će donositi Ministarstvo pomorstva u suradnji s Ministarstvom financija.

Preostala sredstva nakon podmirenja navedenih potreba, prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161 -Prihodi Republičkih organa uprave i organizacija.

O utrošku sredstava iz stavka 1. ove točke Ministarstvo pomorstva, na kraju svake kalendarske godine, podnosi izvještaj Vladi Republike Hrvatske.

III.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa ("Narodne novine", br. 13/90).

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/14
Urbroj: 530-01-92-2
Zagreb, 9. srpnja 1992.

Ministar pomorstva
dr. Davorin Rudolf, v. r.

Ministar prometa i veza
prof. dr. Josip Božićević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti