POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nova lista - odluku o financiranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju točke III. stavka 3. Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br 90/92.), guverner Narodne banke Hrvatske, donio je

ODLUKU
o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u I. tromjesečju 1993. godine

I.
Narodna banka Hrvatske prodavati će blagajničke zapise izdate sukladno Odluci o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 90/92.) u iznosu do 10.0 milijardi hrvatskih dinara bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: "banke"), putem direktne ponude.
Blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske banke mogu kupiti u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun poduzeća ili druge domaće pravne osobe.

II.
Narodna banka Hrvatske će prodavati blagajničke zapise koji su izdati s rokom dospijeća od 3. 7,15, 30, 45, 60 i 90 dana.
Blagajnički zapisi iz stavka 1. ove točke prodavat će se bankama po kamatnoj stopi u visini od:
- 30% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 3 dana;
- 45% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 7 dana;
- 60% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 15 dana;
- 95% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 30 dana;
- u visini važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 45 dana;.
- 1% iznad važeće eskontne stope za zapise s rokom dospijeća od 60 dana; i
- 5% iznad važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 90 dana.
Blagajnički zapisi izdaju se u apoenima od 10, 20, 50,100 i 200 milijuna hrvatskih dinara.

III.
Blagajničke zapise koje je Narodna banka Hrvatske prodala prema ovoj Odluci, banke ne mogu podnijeti na naplatu prije, isteka roka na koji su upisani.
Izuzetno od odredbi stavka I. ove točke, odlukom guvernera Narodna banka Hrvatske može otkupiti vlastite blagajničke zapise i prije isteka roka na koji su upisani zavisno od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti banaka.
Zavisno od tekućih monetarnih kretanja Narodna banka Hrvatske može obustaviti daljnju prodaju blgajničkih zapisa koji se izdaju uz uvjete i na način utvrđene ovom odlukom.

IV.
Obveze iz blagajničkih zapisa prodanih u skladu s ovom odlukom izvršava Narodna banka Hrvatske, u roku dospijeća tih zapisa i to isplatom glavnice i kamata, koji se računaju od dana upisa do dana dospijeća tih zapisa.
Kamate se obračunavaju i plaćaju u roku dospijeća blagajničkih zapisa, a primjenjuju se konformne stope za broj dana za koji se obračunava kamata, sukladno važećoj Odluci o načinu obračuna, naplate i plačanja aktivne i pasivne kamate te naknade Narodne banke Hrvatske.

V.
Banke kupuju blagajničke zapise od Narodne banke Hrvatske i to isključivo uplatom sa svojeg žiro računa.
Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa.
Ukoliko banka ili druga pravna osoba proda blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske prije roka dospijeća drugoj banci ili pravnoj osobi mora o tome, odmah ili najkasnije u roku od dva radna dana, izvijestiti Narodnu banku Hrvatske.

VI.
Narodna banka Hrvatske po potrebi, donijet će upute za provodenje ove odluke.

VII.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 18/92. i 73/92.).

VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O. g. br. 16/92. ,
Zagreb. 30. prosinca 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti