POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja pravnih propisa - pravilnik o privremenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zahona o Vladi Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske 8. rujna 1992.
Broj : PA4-65/1-92.
Zagreb, 10. rujna 1992.
Predsjednik Republihe Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske
Članak 1.
U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 41/90., 8/91., 14/91., 53A/91. i 9/92.) članak 7. mijenja se i glasi: "Članak 7. Predsjednik i članovi Vlade daju svečanu prisegu pred predsjednihom Republike i pred Saborom. Tekst svečane prisege glasi: "Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno obnašati i držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak, te da ću se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske." Način polaganja prisege pred predsjednikom Republike Hrvatske propisuje predsjednik, a način polaganja prisege pred Saborom propisuje se Poslovnikom Sabora.
Članak 2.
U članku 8. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Tajnik Vlade ima položaj člana Vlade, bez prava odlučivanja." Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 3.
Članak 24. briše se.
Članak 4.
Članak 26. briše se.
Članak 5.
Ured za odnose s javnošću preuzet će danom ukidanja Ministarstva informiranja dio poslova Ministarstva informiranja koji uredbom Vlade bude stavljen u djelokrug Ureda za odnose s javnošću. Ured za odnose s javnošću preuzet će dio djelatnika zatečenih na poslovima ukinutog Ministarstva informiranja koje preuzima Ured.
Članak 6.
Prostorije, sredstva i oprema Ministarstva informiranja potrebni za obavljanje poslova Ureda za odnose s javnošću, postaju danom ukidanja Ministarstva informiranja prostorije, sredstva i oprema Ureda za odnose s javnošću.
Članak 7.
Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona uredbu kojom će urediti djelokrug i način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Ureda za odnose s javnošću.
Članak 8.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodim novinama".
Klasa: 022-03/92-02/05
Zagreb, 8. rujna 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti