POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja pravila - upute u svezi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br.16/78, 50/78, 28/85, 217/86, 41/90, 47/90. i 53a/91) i članka 31. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine". br. 73/91, 18/92, 40/92. i 54/92) ministar financija donosi

UPUTU
o obračunu i uplati poreza na dobit dijelova stranih pravnih i fizičkih osoba koje posluju preko nerezidentskog računa u Republici Hrvatskoj
1. Dijelovi stranih pravnih i fizičkih osoba, kojima je sjedište i uprava izvan teritorija Republike Hrvatske (poslovne jedinice, predstavništva i sl); a posluju preko nerezidentskog računa poslovne banke u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju dobit obavljanjem djelalnosti (prodajom roba i usluga) u Republici Hrvatskoj, moraju obračunavati i plaćati porez na dobit prema Obrascu PD-2 koji je sastavni dio ove Upute.

2. Dijelovi pravnih i fizčkih osoba kojima je sjedište i uprava izvan teritorija Republike Hrvatske, a u Republici Hrvatskoj imaju samo otvoren nerezidentski račun radi naplate izvoza u Republiku Hrvatsku nisu obveznici obračuna i naplate poreza na dobit.

3. Osnovicu za obračun poreza na dobit dijelova stranih pravnih i fizičkih osoba iz točke 1. ove upute čini razlika između prihoda i rashoda.

4. Stopa poreza na dobit dijelova strane pravne i fizičke osobe iz točke 1. ove Upute, prema članku 4. st. 4. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza jest 40%.

5. Mjesečne akontacije poreza na dobit dijelovi stranih pravnih i fizičkih osoba moraju obračunavati i plačati prema osnovici utvrđenoj prema zadnjem obračunu poslovnog rezultata, a ako je dio strane pravne ili fizičke osobe počeo tijekom godine obavljati djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske tada mjesečnu akontaciju obračunavaju i plaćaju po prvom obračunu poslovnog rezultata za tekuću godinu.

6. Dijelovi strane pravne osobe predat će obrazac PD-2 Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske prema sjedištu poslovne banke kod koje vode nerezidentski račun, a fizičke osobe općinskoj upravi prihoda prema sjedištu poslovne banke kod koje vode nerezidentski račun i to u roku za predaju godišnjeg obračuna.

7. Danom primjene ove upute, prestaje vrijediti Uputstvo, o obračunu i uplati poreza na dobit pravnih osoba ("Narodne novine" br. 19/91).

8. Ova uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/92-01/339
Urbroj : 513-07/92-1
Zagreb, 30. prosinca 1992.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.

OBRAZAC PD-2
ŠIFRA DJELATNOSTI_____________________________________

NAZIV PRAVNE OSOBE ILI
IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE__________________________

SJEDIŠTE PRAVNE OSOBE
ADRESA RADNJE - STANOVANJA
FIZIČKE OSOBE__________________________________________

OBRAČUN
poreza na dobit dijelova stranih pravnih i fizičkih osoba kofima je sjedište i uprava izvan teritorija
Republike Hrvatske, a posluju preko nerezidentskog računa poslovne banke u Republici Hrvatskoj

A. UTVRĐIVANJE OSNOVICE u hrvatskim dinarima
_ ______________________________
Redni Elementi Iznos
broj
_ ______________________________
1. Ukupni prihod dijela strane pravne ili fi-
zičke osobe ostvaren na nerezidentnom
računu u Republici Hrvatskoj
_ ______________________________
2. Ukupni rashodi dijela strane pravne i fi-
zičke osobe koja posluje preko nerezi-
dentnog računa u Republici Hrvatskoj
_ ______________________________
3. Osnovica za obračun poreza na dobit
(red. broj 1. minus red. broj 2.)
_ ______________________________
B. OBRAČUN POREZA NA DOBIT
_ ______________________________
4. Stopa poreza na dobit
_ ______________________________
5. Iznos poreza
(red. br. 3. puta red. br. 4.)/100
_ ______________________________
6. Plaćena akontacija poreza na dobit
_ ______________________________
7. Razlika za uplatu
_ ______________________________
8. Razlika na povrat
_ ______________________________
9. Akontacija za naredno razdoblje
_ ______________________________

U___________________ 19_______ ODGOVORNA OSOBA
PRAVNE OSOBE ILI
FIZIČKE OSOBE

M.P. _______________________

_ ______________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti