POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - natuknice - zakon o bankama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i člsnka 3. stavka 2. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92. i 75/92.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. prosinca 1992., donio je

ODLUKU
o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja dužnosnika i djelatnika koje imenuje i razrješava Sabor i njegovo radno tijelo

I.
Koeficijenti za utvrđivanje plaće dužnosnicima koje imenuje i razrješava Sabor Republike Hrvatske, određuju se u slijedećim vrijednostima:

 1. Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske 6,7
 2. Zamjenik tajnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske 5,9
 3. Tajnik Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske 6,2
 4. Zamjenik tajnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske 5,4
 5. Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske 6,7
 6. Zamjenik pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske 5,9
 7. Direktor javnog poduzeća Hrvatske radio televizije 6,5
 8. Guverner Narodne banke Hrvatske 6,7
 9. Zamjenik guvernera Narodne banke Hrvatske 6,0
 10. Viceguverner Narodne banke Hrvatske 5,5
 11. Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva

Republike Hrvatske 6,0
12.Zamjenih generalnog direktora Službe društvenog knjigovodstva
Republike Hrvatske 5,5
13. Predsjednik Republičkog vijeća za prekršaje 5,8
14. Sudac Republičkog vijeća za prekršaje 4,9
II.
Koeficijenti za utvrđivanje plaće djelatnicima koje imenuje i razrješava nadležno tijelo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, određuje se u slijedećim vrijednostima:

 1. Šef Službe Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava 5,9
 2. Šef Kabineta predsjednika i potpredsjedniha Sabora 5,8
 3. Pomoćnik tajnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske 4,0-5,0
 4. Pomoćnik tajnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske 4,0-5,0
 5. Rukovodeći djelatnik u Stručnoj službi Sabora 4,0-5,5
 6. Samostalni savjetnik u Stručnoj službi Sabora,

smostalni savjetnik - tajnik radnog tijela doma Sabora 3,2-5,0

Djelatnicima iz ove točke kojima je koeficijent utvrđen u rasponu, Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske odredit će pripadajući koeficijent na prijedlog tajnika doma Sabora, odnosno predsjednika radnog tijela doma Sabora.

III.
Mjesečna plaća dužnosnika i djelatnika iz stavka I. i II. ove Odluke utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju objavljuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s člankom 7. stavkom 2. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 86/92. - pročišćeni tekst).
Iznos plaće utvrđen primjenom odredbe stavka 1. ove točke uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu rada, a najviše do 20%.

IV.
Dužnosnici i djelatnici iz točke I. i II. ove Odluke imaju pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji i naknadu troškova prijevoza radi posjeta obitelji od koje žive odvojeno, do četiri putovanja mjesečno.
Pravo iz stavka 1. ove točke ostvaruje se podnošenjem obrazloženoga osobnog zahtjeva i traje najdulje šest mjeseci od dana stupanja na dužnost, odnosno posao.

V.
Dužnosnici i djelatnici iz točke I. i II. ove Odluke imaju pravo naknade troškova za službeno putovanje (dnevnica, troškova noćenja i troškova prijevoza) odgovarajućom primjenom odredaba članka 14. do 18. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 86/92. - pročišćeni tekst).
Dužnosnici i djelatnici iz točke I. i II. ove Odluke imaju pravo naknade troškova prijevoza na posao i s posla i na naknadu troškova prehrane za vrijeme posla primjenom odgovarajućih propisa.

VI.
Ostala primanja iz radnog odnosa dužnosnici i djelatnici iz točke I. i II. ove Odluke ostvaruju na način i uz uvjete propisane za djelatnike u tijelima u kojima obavljaju dužnost odnosno rade.

VII.
Rješenje o utvrđivanju prava iz točke III. i IV. ove Odluke donosi nadležno radno tijelo doma Sabora Republike Hrvatske.
Provedba ostalih odredbe ove Odluke u djelokrugu je tajnika doma Sabora, odnosno osobe koja predvodi tijelo ili instituciju iz točke I. ove Odluke.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa:120-01/92-01/02
Zagreb, 30. prosinca 1992:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti