POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - naredbe i zakoni - ispravak poslovnika sabora ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. rujna 1992. godine, donijela je

UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama

Članak 1
U Uredbi o plaćama ("Narodne novine". broj 40/92). u članku 1. riječi "Lipanj - kolovoz" zamjenjuju se riječima "Lipanj - srpanj".

Članak 2.
U članku 3. riječi "i kolovoz" brišu se.

Članak 3.
U članku 4. riječi "i kolovoz" brišu se.

Članak 4.
Članak 7. briše se.

Članak 5.
Odredba članka 9. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 40/92) primjenjuje se i na isplate za kolovoz 1992. godine. ako tom odredbom uređena pitanja nisu drugačije određena Općim kolektivnim ugovorom a gospodarstvo zaključenim 27. srpnja 1992. godine odnosno Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća zakljućenim 31. kolovoza 1992. godine.

Članak 6.
U točki II. Odluke o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Budžetu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 42/90 i 6/91) briše se rećenica "Ovako utvrđeni koeficijenti sadrže i sredstva za vrednovanje radnog iskustva i to za 0,5% za svaku godinu radnog staža, ali najviše do 20%".
Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Iznos osobnog dohotka utvrđen u skladu sa stavom 1. ove točke. povećava se za 0,5% za svaku godinu rada, a najviše do 20%".

Članak 7
U točki II. Odluke o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama prosvjete, kulture. tehničke kulture i športa u kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 9/91) briše se rečenica "Ovako utvrđeni koeficijenti sadrže i sredstva za vrednovanje radnog iskustva i to 0.5% za svaku godinu radnog staža, ali najviše do 20%".
Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Iznos osobnog dohotka utvrden u skladu sa stavom 1. ove točke. povećava se za 0,5% za svaku godinu rada, a najviše do 20%".

Članak 8.
U članku 39. stavku 3. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu ("Narodne novine", broj 18/92) umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "time da se osigurava da najniža osnovna plaća ne može iznositi manje od 19.000 hrvatskih dinara".

Članak 9.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/16
Urbroj: 5030116-92-1
Zagreb, 3. rujna 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti