POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - naredbe i uredbe - pravilnik o osnovnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. rujna 1992. godine, donijela je

UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.
U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", broj 73/91,18/92 i 40/92) u članku 5. u stavku 1. riječi "po stopi od 10%" zamjenjuju se riječima "po stopi od 7%".
Stavak 2. mijenja se i glasi.
"Radnici zaposleni u poduzeću i kod drugih pravnih i fizičkih osoba na područjima nastradalim ratom ne plaćaju republički porez iz plaća".
Dosadašnji stavak 4. mijenja se i glasi:
"Jedinice lokalne samouprave dužne su preispitati, odnosno smanjiti visinu stope poreza iz plaća, radi stimuliranja zapošljavanja i stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe".

Članak 2.
U članku 5a. u stavku 1. riječi "pod uvjetima" zamjenjuju se riječima "pod uvjetom". a alineje 1. i 2. brišu se.

Članak 3.
Članak 14. mijenja se i glasi
"Iz neto plaće koje su u toku mjeseca primljene u iznosu većem od iznosa najniže osnovne plaće, plaća se porez iz neto plaće po stopi od 2%.
Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se i iz mirovina, osim mirovina ostvarenih u inozemstvu, i drugih neto prihoda ostvarenih u zemlji i inozemstvu ako pojedinaćni prihodi ostvareni u toku mjeseca prelaze iznos najniže osnovne plaće".

Članak 4
Članak 15. briše se.

Članak 5
U Zakonu o financiranju obnove ("Narodne novine". broj 33/92) u članku 7. stavku 1. brišu se riječi "osim primalaca minimalne plaće i mirovine i korisnika socijalne pomoći".

Članak 6.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 431-02/92-01/02
Urbroj: 5030116-92-1
Zagreb, 3. rujna 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šartnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti