POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - naredbe i propisi - odluka o preraspodjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike HrvatSke na Sjednici održanoj 3. rujna 1992. godine, donijela je
UREDBU
o izmjeni i dopuni Zakona o hrvatskim željeznicama
Članak 1.
U Zakonu o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 42/90, 61/91 i 19/92) u članku 8. stavak 1. pod b) točka 3. mijenja se i glasi: "3. odlučuje o raspolaganju sredstvima." U stavku 1. pod c) točka 1. mijenja se i glasi: "1. Statut javnog poduzeća i odluku o raspoređivanju dobiti po godišnjem obračunu uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske"
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje se primjenjivati odredba članka 8. stavak 1. točka 3b. i točka Ic. Zakona o hrvatskim željeznicama.
Članak 3.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 341-01/92-01/06
Urbroj : 5030116-92-1
Zagreb, 3. rujna 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti