POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - naredbe i propisi - drugi ispravak pravilnika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst,19/91 i 53A/91) i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-05/91-02/34), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 15. sjednici održanoj dana 21. veljače 1992. godine donio je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu

I.
Donosi se izmjena i dopuna Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1992. godine (u daljnjem tekstu: Cjenik za prvi kvartal 1992. godine) za područje Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond).

II.
Cijene u Cjeniku zdravstvenih usluga za 1981. godinu ("Narodne novine" broj:17/91, 32/91 i 70/91) mijenjaju se u pojedinim dijelovima Cjenika

1. CJENIK FIKSNIH ELEMENATA PO ODJELIMA

1.1. Cijene medicinskog rada od šifre 20051 do šifre 20454 povećavaju se za 71%
1.2. Cijene pansiona od šifre 20051 do šifre 20454 povećavaju se za 51,5%
1.3. Cijene bolnoopskrbnog dana od šifre 20901 do šifre 20956 povećavaju se za 35%

2. CJENIK KONZILIJARNO-POLIKLINIČKIH USLUGA

Cijene konzilijarno-polikliničkih usluga od šifre 30001 do šifre 35145 povećavaju se za 100%

3. CJENIK FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Cijene fizikalne medicine i rehabilttacfje od šifre 36001 do šifre 360078 povećavaju se za 100%

4. CJENIK LABORATORIJSKIH PRETRAGA

Cijene laboratorijskih pretraga (kemijske i laboratorijske pretrage, citološke, hematološke
i patohistološke pretrage te imunologija) od šifre 40001 do šifre 42362 povećavaju se za 100%

5. CJENIK BAKTERIOLOŠKIH, MIKOLOŠKIH, PARAZTTOLOŠKIH I VIRUSOLOŠKIH PRETRAGA TE DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA

Cijene bakterioloških. mikoloških, parazitoloških i virusoloških pretraga te dijagnostičkih
postupaka od šifre 43001 do šifre 43820 povećavaju se za 85%

6. CJENIK ENDOKRINOLOŠKIH PRETRAGA

Cijene endokrinoloških pretraga od šifre 44001 do šifre 44104 povećavaju se za 100%

7. CJENIK LABORATORIJA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

Cijene laboratorijskih usluga Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada od šifre
44501 do šifre 44548 pbvećavaju se za 100%

8. CJENIK KRVI I KRVNIH DERIVATA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI

8.l. Cijene laboratorijskih pretraga od šifre 44601 do šifre 44661 povećavaju se za 100%
8.2. Cijene krvi i krvnih derivata od šifre 50001 do šifre 55137 mijenjaju se i glase:

_ _____________________________
Šifra Naziv proizvoda Jedinica Cijena
mjere proizvoda
_ _____________________________
0 1 2 3
_ _____________________________
50001 Konzervirana krv - kompletno obrađena litra 4.500.-
50002 Svježa konzervirana krv pripremljena hitnim
pozivom davaoca (ekstrakorpolarna) litra 5.600.-
50003 Tekuća svježa. plazma ili zamrznuta litra 5.300.-
50006 Eritrociti prani litra 7.000.-
50007 Eritrociti suspenzirani u AB plazmi litra 4.900.-
50008 Krioprecipitat zamrznut iz 1.500 ml plazme litra 35.000.-
50009 Krv siromašna leukocitima (bez seta), AIDS litra 4.500.-
50010 Trombociti koncentrirani litra 10.300.-
50011 Trombociti koncentrirani (bez seta) doza 1230.-
50012 Trombociti koncentrirani dobiveni iz 500 ml krvi doza 2.100.-
50013 Deplazmatizirani koncentrirani eritrociti litra 5.800.-
50014 Leukociti koncentrirani (bez seta) doza 1200.-
50015 Leukociti koncentrirani dobiveni iz 500 ml krvi doza 2.100.-
50016 Suha ljudska plazma (jedna boca plazme
350 ml, jedna boca destilirane vode 350
ml, 1 sistem za otapanje i 1 sistem za
davanje sa i v. iglom) komplet 1.680.-
50018 Fibrtnogen za i v. upotrebu doza 2.000.-
50019 Fibrinogen za labor. upotrebu litra 4.900.-
50020 Fibrinogen komplet 3.000.-
50021 Fibrinogen pjena komplet 37.-
50022 Citoplazmafereza Cell separ. (bez seta) obrada 6.700.
50023 Koncentrat trombocita siroma-
šni leukocitima (bez seta) doza, 1200.-
_ _____________________________
0 1 2 3
_ _____________________________
50024 Koncentrat trombocita siroma-
šan leukocitima (dobivenih iz 500 ml krvi) doza 2.100.-
50025 Tekuća svjeie plazma ili zamr-
znuta bez faktora koagulacije litra 2.800.-
50026 Deplazmatizirani koncentrirani
eritrociti siromašni leukocitima litra 5.800.-
_ _____________________________

Napomena:
Posebno se po tržišoj cijeni obračunava vrijednost seta i filtera
8.3 Cjenik otopina za infuziju

_ _____________________________
Šifra Naziv proizvoda Jedinica Cijena
mjere proizvoda
_ _____________________________
0 1 2 3
_ _____________________________
50051 ACD 25 ml 90.-
50052 ACD 50 ml 100.-
50053 ACD 75 ml 103.-
50054 ACD (s epruvetom 12 x 75
posebno se uračunava epruveta) 75 ml 103.-
50055 ACD 100 ml 105.-
50056 ACD u boci od 500 ml 500m1 120.-
50057 ACD formula B 250m1 110.-
50058 ACD formula B 500m1 120.-
50059 CPD 49 ml 107.-
50060 Fiziološka otopina 0,9% 20 ml 80.-
50061 Fiz. otopina 0,9% 100m1 90.-
50062 Fiz. otopina 0,9% 200 ml 92.-
50063 Fiz otopina 0,9% 300 ml 96.-
50064 Fiz. otopina 0,9% 500 m1 98.-
50065 Fiz. u boci od 250 ml 250 ml 96.-
50066 Fiž u boci od 500 ml 250 ml 98.-
50067 Fiziološka 950 ml 240.-
50068 Fiz (ukoliko se boca vrati odobrava se 30% cijene
proizvoda) 1800 ml 800.-
50069 Glukosalina I 100m1 92.-
50070 Glukosalina I 300 ml 100.-
50071 Glukosalina I 500 ml 102.-
50072 Glukosalina II 3.3% 500m1 102.-
50073 Glukosalina III 2,5% 500 ml 102.-
50074 Glukosalina IV 300 ml 100.-
50075 Glukoza 5% 100 ml 92.-
50076 Glukoza 5% 200 ml 94.-
50077 Glukoza 5% 500 ml 100.-
50078 Glukoza 10% 100 ml 94.-
50079 Glukoza 10% 200 ml 96.-
50080 Glukoza 10% 500 ml 102.-
50081 Glukoza 20% 100 ml 94.-
50082 Glukoza 20% 500 ml 105.-
50083 Glukoza 50% 100 ml 117.-
50084 Glukoza 50% 500 ml 125.-
50085 Kalijev fosfat 20 ml 102.-
50086 Kalijev klorid 7,4% (1M) 30m1 90.-
50087 Kalijev klorid 7,4% (1M) 50 ml 96.-
50088 Kalijev klorid 7,4% (1M) 100 ml 100.-
50089 Kaliiev klorid 7,4% (1M) 250m1 126.-
50090 Kalijev klorid 10% 20m1 90.-
50091 Kalcijev klorid 10% 30m1 90.-
50092 Levuloza 5% 500m1 102.-
50093 Levuloza 10% 500 ml 104.-
50094 Lidokain klorid 0,5% 30 ml 77.-
50095 Lidokain klorid 1% 30 m1 80.-
50096 Lidokain klorid 1% 50 m1 81.-
50097 Lidokain klorid 1% 100 ml 90.-
50098 Lidokain klorid 2% 30 ml 80.-
50099 Lidokain klorid 2% 50 ml 83.-
50100 Lidokain klorid 2% 100 ml 93.-
50101 Lidokain klorid 4% 100 ml 97.-
50102 Manitol 10% 500m1 125.-
50103 Magnezijev sulfat 50% 30 ml 106.-
50104 Magnezijev sulfat 20% 20 ml 100.-
50105 Metilensko modrilo l% 50m1 140.-
50106 Natrijev citrat 3,8% 10 ml 80.-
50107 Natrijev citrat 3,8% 30 m1 85.-
50108 Natrijev citrat 3,8% 50m1 91.-
50109 Natrijev hidrogen karbonat 1,4% 500 ml 154.-
50110 Natrijev hidrogen karbonat 4,2% 300 ml 154.-
50111 Natrfjev hidrogen karbonat 8,4% 100 ml 155.-
50112 Natrijev klorid 0.45% 500 m1 98.-
50113 Natrijev klorid 2,5% 250m1 94.-
50114 Natrijev klorid 5,8% (1M) 100m1 92.-
50115 Natrijev klorid 10% 100 ml 92.-
50116 Natrijev klorid 10% 500 ml 100.-
50117 Otopina za kardioplegiju (plastika) 1000 ml 600.-
50118 Otopina za kardioplegiju (plastika) 400 ml 550.-
50119 Otopina D za forsiranu diurezu (Glumanel) 500 ml 154.-
50120 Otopina E za održavanje (aminel) 500 ml 500.-
50121 Procain hidrochlorid 1% 50ml 80.-
50122 Procain hidrochlorid 2% 50m1 82.-
50123 Ringer 300 ml 100.-
50124 Ringer 500 ml 102.-
50125 Ringer 950 ml 240.-
50128 Ringer (za vraćenu bocu odobrava se 30%
vrijednosti proizvoda) 1860 ml 605.-
50127 Ringer acetat 500m1 105.-
50128 Ringer laktat 500 ml 110.-
50129 Ringer laktat +5% glukoza 500 ml 120.-
50130 Voda za injekcije 100 ml 92.-
50131 Voda za injekcije 300m1 96.-
50132 Voda za injekcije 500m1 96.-
50133 Voda za injekcije 950m1 240.-
50134 Voda za injekcije (ukoliko se boca vrati odobrava
se 30% od vrijednosti proizvoda) 1800 ml 595.-
50135 Destilirana voda 1 litra 12.-
50136 Destilirana voda (posebno
se obračunava cijena kanistra) 25 litara 300.-
50137 Destilirana voda (posebno
se obračunava cijena kanistra) 20 litara 240.-
_ _____________________________

9. CJENIK ANESTEZIJE I OPERATIVNIH ZAHVATA

Cijene anestezije i operativnih zahvata od šifre 80001 do šifre 89849 povećavaju se za 100%

10. CJENIK RADIOLOŠKIH PRETRAGA

Cijene radioloških pretraga od šifre 70101 do šifre 70852 povećavaju se za 100%

11. CJENIK RADIOIZOTOPA

Cijene radioizotopa od šifre 76001 do šifre 76149 odnose se i na EIA metodu a povećavaju
še za 30%

12. CJENIK RADIOTERAPIJE

Cijene radioterapije od šifre 77001 do šifre 77022 povećavaju se za 100%
Cijene od šifre 77003 do šifre 77017 odnose se na 100 R-ova.

13. CJENIK ZDRAVSTVENO MEDICINSKIH ZAHVATA (USLUGA) AMBULANTNO DISPANZERSKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Cijene ambulantno-dispanzerske zdravstvene zaštite od šifre 80001 do šifre 80437
povećavaju se za 100%

14. CJENIK STOMATOLOŠKIH USLUGA

Cijene stomatoloških usluga od šifre 80501 do šifre 80886 povećavaju se za 100%

15. CJENIK SPECIJALNIH ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

15.1. Cijene Stanice za hitnu pomoć od šifre 80801 do šifre 80815 mijenjaju se i glase:

_ _____________________________
Šifra Naziv usluge Cijena
_ _____________________________
I. INTERVENCIJE HMP NA TERENU

80801 Intervencija tima HMP (liječnik, zdravstveni tehničar, vozač) 1.360.-
80802 Sanitetski prijevoz na podrućju grada (zdravstveni tehničar + vozač) -
paušalno 15 km 742.-
80803 Sanitetski prijevoz na području grada (samo vozač) - paušalno 15 km 291.-
80804 Sanitetski prijevoz (samo vozač) - po 1 km 20.-
80805 Vanjski prijevoz (zdravstveni tehnićar + vozač) - po 1 km 28.-
80806 Vanjski prijevoz (liječnik, zdravstveni tehničar + vozač) - po 1 km 44.-
80807 Intervencija zračne službe (tima HMP primarne, sekundarne, tercijarne
zdravstvene zaštite) - po 1 satu
Napomena: - kao vrijeme leta helikoptera obraćunava se vrijeme od
preuzimanja poziva do predaje pacijenta u organizaciju zdravstva ili
sanitetsko vozilo, - troškovi terapije (lijekovi, infuzija, sanitetski materijal,
reanimacija i ostali postupci) obračunavaju se posebno izvan cijene leta
ekipe i to prema stvarnom utrošku, odnosno važećim cijenama.

Napomena:
- putni troškovi za prateću ekipu obračunavaju se prema zakonskim
propisima.
80808 Intervencija tima HMP na magistralnom putu - posebno se obraćunava
kilometraža 1.360.-
80809 Dežurstva na sportskim priredbama, stadionima i sličnim skupovima po
ekipi 1 sat dežurstva - dežura tim HMP 2.850.-
Napomena:
- troškove snosi organizator.

II. INTERVENCIJE U STANICI ZA HMP

80810 Ambulantni pregled, terapijski i dijagnostički postupci obraćunavaju se
prema cjeniku zajedničkih medicinskih usluga
80811 Reanimacija neposredno vitalno ugrože-
nog bolesnika do 60 minuta 1.046.-
80812 Reanimacija neposredno vitalno ugrože-
nog bolesnika svakih daljnjih 30 minuta.
Zajedno sa uslugom pod šifrom 80811 može trajati do 180 minuta 347.-
80813 Intubacija (kao hitna intervencija izvan
operacione sale i jedinice intenzivne njege) 638.-
80814 Liječenje u stacionaru - po danu liječenja (medicinski rad, pansion) 1.065.-
80815 Liječenje u intenzivnoj njezi - po danu liječenja (medicinski rad, pansion) 3.288.-
_ _____________________________
152. Cijene Zavoda za medicinsku dijagnostiku od
šifre 80820 do šifre 80822 povećavaju se za 100%
15.3. Cijene Centra za rehabilitaciju slušanja i govo-
ra - SWAG pod šifrom 80850 smještaj djece u
druge porodice. utvrduju se u iznosu od 8.910
HRD
15.4. Cijene Crvenog križa Hrvatske i općinskih cen-
tara CK pod šifrom 80860 - bočica krvi dobro-
voljnih davalaca utvrduju se u iznosu od 350
HRD

16. CJENIK MEIlICINSKOG FAKULTETA

Cijene sudske medicine od šifre 89101 do šifre
8911s povećavaju se za 100%

17. CJENIK REŽIJSKOG SATA KOD PRIPRAVE MAGISTRALNIH LIJEKOVA

Cijena režijskog sata (šifra 89301) povećava se za 100%
Postotak manipulativnih troškova (šifra 89302)
ne mijenja se i primjenjuje se postotak utvrđen
u Cjeniku zdravstvenih usluga za 1991. godinu
("Narodne novine" broj 17/91).

18. CJENIK USLUGA ZA BIOLOŠKA ISPITIVANJA IMUNOLOŠKIH PREPARATA

Cijene biološkog ispitivanja imunoloških pre-
parata od šifre 89401 do šifre 89487 povećavaju se za 100%
_ _____________________________

III.
Cijene zdravstvenih usluga sadržane u Cjeniku za prvi kvartal 1992. godine, kako su utvrđene u točki II. ove odluke primjenjuju se u svim organizacijama zdravstva na pod ručju Republičkog fonda.

IV.
Iznimno od odredbi toćke II. ove odluke, cijene medicinskog rada utvrdene od šifre 20051 do šifre 20454 u Cjeniku za prvi kvartal 1982. godine, u bolnicama, za odjele koji imaju status kliničkih, dodatno se povećavaju za 20 posto.

V.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o donošenju Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 17/91), i Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 32/91 i 70/91).

VI.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 307-03/92-01/13
Urbroj : 338-24-92-1
Zagreb, 21. veljače 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti