POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - nacionalni propisi - zakon o osnovici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o privrednim prijestupima

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o privrednim prijestupima koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj : PA4-108/1-92.
Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r
ZAKON
o izmjenama Zakona o privrednim prijestupima

Članak 1.
U Zakonu o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 18. stavku 1. riječi: "1.500 dinara" i "450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "500.000 hrvatskih dinara" i "15.000.000 hrvatskih dinara".
U stavku 3. riječi: "300 dinara" i "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "10.000 hrvatskih dinara" i "1.000.000 hrvatskih dinara".

Članak 2.
U članku 22. stavku 2. riječi; "8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "300.000 hrvatskih dinara".
U stavku 3. riječi: "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "15.000 hrvatskih dinara".

Članak 3.
U članku 27. stavku 2. riječi:.4.500 dinara" i "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "150.000 hrvatskih dinara" i "15.000 hrvatskih dinara".

Članak 4.
U članku 59. stavku 2. riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima:"1.000.000 hrvatskih dinara".

Članak 5.
U članku 82. riječi: "2.500 dinara, i "4.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "100.000 hrvatskih dinara" i "150.000 hrvatskih dinara".

Članak 6.
U članku 97. stavku 1. riječi: "450 đinara" zamjenuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 7.
U članku 98. stavku 3. riječi: "250 dinara" i "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "10.000 hrvatskih dinara" i "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 8.
U članku 135. stavku 3. riječi: "15.000 dinara" i "1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "500.000 hrvatskih dinara" i "50.000 hrvatskih dinara".

Članak 9.
U članku 136. riječi: "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "15.000 hrvatskih dinara":

Članak 10.
U članku 147. stavku 2. riječi: "1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "50.000 hrvatskih dinara"

Članak 11.
U cijelom tekstu Zakona riječi: "učinilac", "državni organ", "organ", "radnik", "budžet", "štampa", "organizacija udruženog rada i druga samoupravna organizacija i zajednica", "stepen", "saopćenje", "saopćiti", "javno tužilaštvo", "javni tužilac", "organ unutrašnjih poslova", "dostižan", u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "počinitelj". "državna tijela", "tijelo". "djelatnik", "proračun". "tisak", "poduzeće i druga pravna osoba", "stupanj", "priopćenje", "priopćiti", "javno tužiteljstvo", "javni tužitelj", "organ unutarnjih poslova", "dostupan", u odgovarajućem padežu.

Članak 12.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o privrednim prijestupima.

Članak 13.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-03/92-01/02
Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v: r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti