POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - moje pravo - pravilnik o školovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Temeljem članka 49. stavak 1. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima ("Službeni list SFRJ", br. 9/84. 59/86 i 20/89) i Zakona o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hxvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91), direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
o izmjenama i dopunama Naredbe o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o spravnosti mjerila

  1. U Naredbi o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o ispravnosti mjerila ("Narodne novine", broj 45/92) riječi "ispravnost mjerila" zamjenjuju se riječima "umjeravanje mjerila" u odgovarajućem padežu.
  2. U točki 17. stavak 3. mijenja se i glasi: "Sadržaj i oblik rješenja kojim se odbija žigosanje odnosno izdavanje potvrde o umjeravanju mjerila, daje se u Prilogu br. 4. koji čini sastavni dio ove naredbe."
  3. U Prilozima br. 2. i 3. zadnji stavak mijenja se i glasi: "Taksa pd tarifnom broju________ Uredbe o administrativnim taksama ("Narodne novine" broj_______) u iznosu od_________HRD naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena."
  4. U preambuli Priloga br. 4. iza brojeva "1. i 2." dodaju se riječi "Zakona o preuzimanju".
  5. U Prilogu br. 4. u pouci o pravnom lijeku umjesto "br. 3." treba stajati "br.____ ", a riječi "Strossmayerov trg 4", brojevi "68/91 i 2/92" brišu se, te se, te umjesto njih stavlja "_____________________".
  6. U Prilogu br, 4. u dijelu "Dostaviti" pod 1. brišu se riječi "Strossmayerov trg 4" te se stavlja "____________________".

Klasa.: 023-01/92-01/01
Urbroj: 533-04-92-3
Zagreb; 7. kolovoza 1992.
Direktor
Aleksandar Čaklović,dipl. lnž. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti