POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - moje pravo - objava upisa naslovi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne navine". broj 53/91), a u svezi sa člankom 262. Zakona o zračnoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br. 45/86, 24/88, 80/89 i "Narodne novine", br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 8. ožujka 1992 godine, donijela je

UREDBU
o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane

Članak 1.
Ovom uredbom utvđuju se poslovl kontrole letenja koje po nalogu Ministarstva obrane, u skladu sa člankom 182. Zakona o zračnoj plovidbi ("Službeni list SFRJ"; br. 45/86, 24/88, 80/89 i "Narodne novine". br. 53/91), obavlja Uprava kontrole letenja u sastavu Ministarstva prometa i veza.

Članak 2.
Letenje vojnih zrakoplova obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zračnoj plovidbi i Pravilnika letenja Ratnog zrakoplovstva Hrvatske vojske.

Članak 3.
Letenje vojnih zrakoplova Ratnog zrakoplovstva Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu Ratno zrakoplovstvo) veće učestalosti. posebnih namjena i vježbovnih letova u nadležnosti je i poslove kontrole letenja obavlja Uprava kontrole letenja (u daljnjem tekstu Uprava) na posebno dodjeljenoj radnoj frekvenciji.
Poslove iz stavka 1. ovog članka Uprava obavlja u koordinaciji s Operativnim centrom Ratnog zrakoplovstva.

Članak 4.
Kontrolu letenja pojedinačnih letova i preleta vojnih zrakoplova Uprava obavlja po pravilima i na frekvencijama letenja civilnih zrakoplova.
Za vojne zrakoplove koji,ne ispunjavaju uvjete za letenje iz stavka 1. ovog članka, Uprava obavlja kontrolu letenja u skladu s odredbama članka 3. ove uredbe.

Članak 5.
Ratno zrakoplovstvo i Uprava regulirat će uvjete, postupke i način obavljanja poslova kontrole letenja vojnih zrakoplova.
Direktoru Uprave po pitanjima vojnih poslova pomaže u radu pomoćnik direktora Uprave za vojni resor.
Pomoćnika direktora Uprave za vojni resor imenuje ministar prometa i veza uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra obrane.

Članak 6.
Poslove kontrole letenja vojnih zrakoplova iz članka 3. ove uredbe mogu obavljati kontrolori letenja s ovlaštenjem za rad s vojnim zrakoplovima.

Članak 7.
Kontrolu nepovredivosti integriteta zračnog prostora Republike Hrvatske provodi Operativni centar Ratnog zrakoplovstva, koji je nadležan poduzimati propisane mjere i djelatnosti te ih koordinirati s Upravom u skladu s odredbama ove uredbe.

Članak 8.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-08/91-01/01
Urbroj : 5030119-92-3
Zagreb, 9. ožujka 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti