POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - mjerodavno pravo - uredba o unutarnjim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92), ministar rada, socijalne skrbi i obitelji, donosi

NAREDBU
o izmjenama Naredbe o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992.

1) U Naredbi o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prilgoda od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 46/92) točka 1. mijenja se i glasi:
1. Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine utvrđuju se od 1. srpnja 1992. prema prosječnoj mjesečnoj plaći svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iz prethodnog polugodišta.
U podtočki 1. brojka "12.872" zamjenjuje se brojkom "27.031".
U podtočki 2. alineji 1. brojka "12.872" zamjenjuje se brojkom "27.031 ",
U alineji 2. brojka "8.496" zamjenjuje se brojkom "17.840".
U podtočki 3. alineji 1. brojka "3.733" zamjenjuje se brojkom "7,839";
U alineji 2. brojka "2.832" zamjenjuje se brojkom "5.947" ;
U alineji 3. brojka "1.802" zamjenjuje se brojkom "3.784" ;
U alineji 4. brojka "901" zamjenjuje se brojkom "1.892". U podtočki 4. alineji 1. brojka "1.931" zamjenjuje se brojkom "4.055" ;
U alineji 2. brojka "5.149" zamjenjuje se brojkom "10.812".
U podtočki 5. brojka "4.441" zamjenjuje se brojkom "9.326".
U podtočki 6. brojka "4.425" zamjenjuje se brojkom "9.292".
U podtočki 7. brojka "3.620" zamjenjuje se brojkom "7.620".

2) Korisnicima novčanih primanja iz točke 1. ove naredbe kojima je izvršena isplata ovih primanja prema Naredbi o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mješečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 46/92) nadležni općinski organ uprave po službenoj dužnosti isplatit će razliku novčanih primanja prema ovoj naredbi.

3) Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/92-01/08
Urbroj : 524-05/2-92-2
Zagreb 7. kolovoza 1992.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji
mr. Josip Juras, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti