POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - međunarodno pravo - odluka odavanju suglasnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o izvršnom postupku

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o izvršnom postupku koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj : PA4- 104/92.
Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izmjenama Zakona o izvršnom postupku

Članak 1.
U Zakonu o izvršnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 14. riječ: "saveznim" briše se:

Članak 2.
U članku 27. i u svim narednim odredbama ovoga zakona riječi: "Službe društvenog knjigovodstva zamjenjuju se riječima: "organizacija koja obavlja poslove platnog prometa".

Članak 3.
U članku 84. stavku 1. riječi: "organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravne osobe".

Članak 4.
U članku 93. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
"Ako dužnik prima najnižu plaću u skladu sa zakonom ili drugim propisom, izvršenje za potraživanje iz stavka 1. ovoga članka može se provesti, do iznosa jedne trećine odnosno do iznosa jedne četvrtine te plaće.
Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na plaća dočasnika, časnika, vojnog službenika te na primanja osoba u pričuvnom sastavu za vrijeme vojne službe":

Članak 5.
U članku127. stavku" 1. riječi: "društvenoj organizaciji, udruženju građana i građanskoj pravnoj osobi" zamjenjuju se riječima: "i pravnoj osobi", a zarez iza riječi "građanin" se briše:

Članak 6.
U članku 209. riječi: "Samoupravnih interesnih zajednlca",zamjenjuju se riječju: "fondova".

Članak 7.
U članku 225. stavku 2. riječi:"4.500 dinara" i "15.000 dinare" zamjenjuju se riječima:"200.000 hrvatskih dinara" i "800.000 hrvatskih dinara".

Članak 8.
U cijelom tekstu Zakona riječ;"stepen" zamjenjuje se riječju: "stupanj", riječ: "vraćanje" zamjenjuje se riječju: "povrat", riječ: "uzrokovao" zamjenjuje se riječju: "prouzročio", riječ: "tok" zamjenjuje se riječju: "tijek", riječ: "podnosilac" zamjenjuje se riječju: "podnositelj", riječ: "davaoc" zamjenjuje se riječju: "davatelj";riječ: "organ" zamjenjuje se riječju: "tijelo". riječ: "radnik" zamjenjuje se riječju: "djelatnik", riječ: "unutrašnjih" zamjenjuje se riječju: unutarnjih riječ:"hladionik" zamjenjuje se riječju: "hladnjak", riječ: "zanatsku" zamjenjuje se riječju: "obrtničku" i riječi: "osobni dohodak" zamjenjuju se riječju: "plaća", sve u odgovarajućim padežima

Članak 9.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-11/92-01/01
Zagreb 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti