POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - međunarodno pravo - pravilnik o držanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članha 91. Zakona o upravi ("Narodne novine" br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) radi izvršenja Zakona o mjenici ("Služberu list FNRJ"; br: 104/46, "Službeni list SFRJ", br.12/85, 50/71 i 52/73 i "Narodne novine", br. 53/91) i članka 20. i 22. Uredbe o administrativnim taksama ("Narodne novine", br. 40/92), ministar financija donosi
NAREDBU
o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske
Članak 1.
Administrativni biljezi i mjenični blanketi u izdanju Narodne banke Jugoslavije povlače se iz opticaja i prestaju koristlti na teritoriju Republike Hrvatske sa danom 7. rujna 1992. godlne i s tim se danom puštaju u tečaj adminintrativni biljezi i mjenični blanketi Republike Hrvatske.
Članak 2.
Cijena jednog mjeničnog blanketa iznosi 100 HRD (slovima: stotinu hrvatskih dinara).
Članak 3.
Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa prihodi su Proračuna Republike Hrvatske.
Distributerima i prodavateljima na malo za poslove distribucije i prodaje na malo pripada provizija i to:
1% od maloprodajne cijene Narodnoj banci Hrvatske,
1% od maloprodajne cijene Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske,
8% od maloprodajne cijene prodavateljima na malo.
Članak 4.
Prihodi od prodaje administrativih biljega pripadaju općini na području koje je izvršena maloprodaja administrstivnih biljega i Republici Hrvatshoj i to po
50% nakon odbitka provizije distributerima i prodavateljima na malo.
Distributerima i prodavateljima na malo za poslove distribucije i prodaje na malo administrativnih biljega pripada provizija i to:
1% od maloprodajne cijene Narodnoj banci Hrvatske,
1% od maloprodajne cijene Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske,
8% od maloprodajne cijene prodavateljima na malo.
Članak 5.
Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 412-02/92-01/58
Urbroj : 513-07/92-1
Zagreb. 20. kolovoza 1992.
Ministar financija
prof. dr. Zoran Jašić. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti