POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - literatura - uredba o minimalnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Na osnovi članka 7. stavka 2. točke 5. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91 i 73/91), članka 51. stavka 5. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 56/91), te članka 21. stavak 1. točka 7. Statuta Saveza udruženja hrvatskih obrtnika, Skupština Saveza udruženja hrvatskih obrtnika na sjednici od 28. srpnja 1992, donijela je
PRAVILNIK
o utvrđivanju kala, loma, kvara i rasipa na proizvodima u trgovini robe na malo i ugostiteljstvu
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuje se visina novčane vrijednosti nastale na proizvodima u trgovini robe na malo i ugostiteljstvu do koje radnje bez statusa pravne osobnosti mogu knjižiti kao materijalne troškove poslovanja.
Članak 2.
Utvrđene vrijednosti iz članka 1. ovog pravilnika smatraju se redovnim gubicima radnje iz članka 1. ovog pravilnika i knjiže se kao materijalni troškovi poslovanja u smislu Zakona o računovodstvu i drugih propisa koji reguliraju poslovno knjigovodstvo samostalnih privrednika Na utvrđene vrijednosti iz stavka 1. ovog članka ne obračunava se porez na promet proizvoda na osnovi Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.
Članak 3. Utvrđivanje gubitka iz članka 2 ovog pravilnika obavlja se periodično prilikom sastavljanja obračuna akontacije poreza na promet i istekom godine kod podnošenja konačnog obračuna poreza na promet proizvoda. Gubitak iz stavka 1. ovog članka iskazuje se u zapisniku kojim se obavlja popis zaliha robe, koji sastavlja vlasnik trgovačke radnje periodično.
II. TROŠKOVI KALA, LOMA, KVARA I RASIPA
Članak 4.
Vrijednost kala, loma, kvara i rasipa odnosi se na:
1. Prehrambene proizvode :
- voće - povrće
- žitarice
- alkoholna i bezalkoholna pića
- masti i ulja
- mlijeko i mliječne proizvode
- svježe meso
- suhomesnate proizvode
- ostale prehrambene proizvode.
2. Stočnu hranu
3. Staklarske i porculanske proizvode
4. Kemikalije
5. Ugljen.
Članak 5.
Pod kalom, lomom, kvarom i rasipom podrazumijevaju se gubici na proizvodima koji nastaju kao posljedica prirodnih utjecaja ili kao posljedica radnji neophodnih u poslovanju i pružanju usluga. Kalo, lom, kvar i rasip iz stavka 1. ovog članka mogu nastati isušivanjem, hlapljenjem, smrzavanjem, razbijanjem, oštećenjem, kvarenjem, rasipanjem i topljenjem.
Članak 6.
Na ime kala, loma, kvara i rasipa utvrđuju se norme ukupnih gubitaka u postocima od količine proizvoda koje su u obračunskom periodu prodane. Normativi iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na osnovi iskustva struke do iznosa od:
1. Prehrambeni proizvodi
A. VOĆE
Svježe voće
a) rano voće 2%
b) ostalo voće
- jabuke, kruške, šljive, kupine, dunje i lubenice 3%
- ostalo 2%
Sušeno voće
a) šljive 1,5%
b) smokve 0,7%
c) ostalo sušeno voće 0,4%
Južno voče 1,5%
B. POVRćE
Svježe povrće
a) rani krumpir, rani kupus, kelj, cvjetaća, koraba i tikvica 2%
b) mahuna, grašak, paprika i rajčica 3%
c) rana mrkva, celer, peršun i ostalo povrće 2%
Konzervirano i ostalo povrće 1%
C. ŽITARICE
- pšenica, ječam, zob, raž 0,25%
- kukuruz i druge žitarice
D. ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA
- u bocama 0,5%
- u bačvama i slično 1%
E. MASTI I ULJA
- u bocama 0,5%
- u bačvama i slično 1%
F. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
a) mlijeko - pasterizirano 0,4% - ostalo 0,5% b) sirevi svih vrsta i pakovanja 0,5%
G. SVJEŽE MESO 0,5%
H. SUHOMESNATI PROIZVODI 1%
I. OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
- sušena riba 0,5%
- mirodije 0,1%
- konditorski proizvodi 0,1%
- kakao i kava 0,1%
- šećer, riža, brašno, sol i ostali prehrambeni proizvodi 0,5%
2. Stočna hrana 2%
3. Staklarski i porculanski proizvodi
- šuplje staklo 1,5%
- porculan i keramika 0,7%
- razno staklo 0,5%
4. Kemikalije
- naftni derivati 0,7%
- boje i lakovi 0,5%
- ostali proizvodi 0,5%
5. Ugljen
- drveni rinfuza 3,5%
- drveni u vrećama 1%
- lignit rinfuza 2%
- ostali ugljen 1%
Članak 7.
Iznimno od odredbi članka 6. ovog pravilnika normativi na ime kala, loma, kvara i rasipa u ugostiteljstvu utvrđuju se za sljedeće proizvode do iznosa od:
- krumpir za zimnicu do 20% - luk crveni za zimnicu do 10%
- luk bijeli za zimnicu do 12%
- mrkva za zimniću do 20%
- sve vrste svježe ribe do 25%
- sve vrste smrznute ribe do 25%
- pršut do 45%
- sir zreo do 15%
- kava i drugi napici koji se spravljaju u prostoru za usluživanje gostiju 0.5%
Članak 8.
Prehrambeni proizvodi i alkoholna pića i napici koji su neupotrebljivi zbog kvara, mogu se otpisati samo uz zapisničku konstataciju nadležne sanitarne inspekcije. Zapisnikom iz stavka 1. ovoga članka navode se razlozi zbog kojih je došlo do neupotrebljivosti proizvoda na upotrebu ušlijed pokvarenosti.
II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje Izvršni odbor Saveza udruženja hrvatskih obrtnika.
Članak 10.
Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku kojim je i donesen.
Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Broj: 50-2-1992.
Zagreb, 29. srpnja 1992.
Predsjednik Saveza
Josip Šajnović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti