POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - literatura - pravilnik o broju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pomilovanju koji je donio zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.
Broj : PA4-103/1-92.
Zagreb, 28. prosinca 1992.
PredsjednikRepublike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
o izmjenama Zakona o pomilovanju
Članak 1.
U Zakonu o pomilovanju ("Narodne novine", br. 5/77. i 47/90) članak 1. mijenja se i glasi: "Predsjednik Republike Hrvatske daje pomilovanja za krivična djela predviđena zakonima Republike Hrvatske".
Članak 2.
U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: "Pomilovanjem se može odrediti ukidanje ili kraće trajanje ovih sigurnosnih mjera: zabrane obavljanja djelatnosti ili dužnosti zabrane javnog istupanja, zabrane upravljanja motornim vozilom počiniteljima koji su vozači po zanimanju i protjerivanja stranaca iz zemlje."
Članak 3.
U članku 3. i članku 4. stavku 2. riječi: "Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske".
Članak 4.
U članku 5. stavak 3. briše se. Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.
Članak 5.
U članku 7. stavku 1, 2. i 3, članku 10. stavku 1. i 2., članku 11. stavku 1. i 2. riječi: "stepen", "organ", "izvještaj". "tužioc", "molilac", "organ, organizacija udruženog rada, druga samoupravna organizacija i zajednica te društveno-politička organizacija", "Predsjedništvo Republike Hrvatske", u odgovarajućim padežima, zamjenjuju se riječima: "stupanj", "tijelo", "izvješće", "tužitelj". "molitelj". "tijela, poduzeća ili drugih pravnih osoba", "Predsjednik Republike Hrvatske" u odgovarajućim padežima.
Članak 6.
U članku 12. riječ: "presude" zamjenjuje se riječju: "osude".
Članak 7.
U članku 15. stavak 2. briše se:
Članak 8.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o pomilovanju.
Članak 9.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 703-01/92-01/01
Zagreb, 22. prosinca 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti