POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - lex linkovi - kolektivni ugovor hrvatskih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o parničnom postupku
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1982.
Broj : PA4-100/1-92.
Zagreb, 28. prosinca 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama Zakona o parničnom postupku
Članak 1.
U Zakonu o parničnom postuphu ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 43. stavku 1. riječi: "8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000.000 hrvatskih dinara".
Članak 2.
U članku 52. stavku 3. riječ: "zajednice" zamjenjuju se riječju: "društva", u odgovarajućim padežima.
Članak 3.
U članku 57. stavku 1. riječ: "građanskih" briše se.
Članak 4.
U članku 71. stavku 1. točki 2. riječi: "radnoj zajednici, organizaciji udruženog rada ili u drugoj društvenoj odnosno građanskoj" briše se.
Članak 5.
U članku 91. riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "800.000 hrvatskih dinara".
Članak 6.
U članku 110. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".
Članak 7.
U članku 135. riječi: "radnicima milicije" i "radnicima" zamjenjuju se riječima: "pripadnicima redarstvene službe" i "djelatnicima".
Članak 8.
U članku 229. i članku 230. stavku 1. riječi: "samoupravne organizacije ili zajednice" zamjenjuju se riječima:"poduzeće ili druge pravne osobe" u odgovarajućim padežima.
Članak 9.
U članku 248. stavku 1. i 2. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima "200.000 hrvatskih dinara". U stavku 6. riječi: "radnici milicije" zamjenjuju se riječima: "pripadnici redarstvene službe".
Članak 10.
U članku 255. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".
Članak 11.
U članku 282. stavku 2. riječi: "odnosno samoupravnom sudu" brišu se.
Članak 12.
U članku 316. i članku 318. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".
Članak 13.
U članku 354. stavku 2. točki 4. riječi: "odnosno samoupravni sud" brišu se.
Članak 14.
U članku 382. stavku 2. i 3. riječi: "8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000.000 hrvatskih dinara".
Članak 15.
U članku 403. riječi: "republičkim odnosno pokrajinskim" brišu se.
Članak 16.
U članku 447. stavku 1, članku 458. stavku 1., članku 460. i članku 464. stavku 1. i 2. riječi: "800 dinara" zamjenjuju se riječima "50.000 hrvatskih dinara".
Članak 17.
U članku 489a. stavku 1. riječ: "privrednim" zamjenjuje se riječju: "gospodarskim".
Članak 18.
U članku 472. stavku 3. riječi: "i suci na radu u sudovima udruženoga rada" brišu se.
Članak 19.
U članku 489. stavku 1. točki 1. riječi: "organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice ili druge samoupravne organizacije i zajednice" zamjenjuju se riječima: "ili druge pravne osobe".
Članak 20.
U članku 494. stavku 1: riječi: "15.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.500.000 hrvatskih dinara".
Članak 21.
U članku 497. stavku 1. riječi: "45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "8.000.000 hrvatskih dinara".
Članak 22.
U članku 502. stavku 1. riječi: "4.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "500.000 hrvatskih dinara"
Članak 23.
U cijelom tekstu Zakona, riječi: "javni tužioc" i "javni tužilac" zamjenjuju se riječima: "javni tužitelj", riječi: "javno tužilaštvo" zamjenjuju se riječima: "javno tužiteljstvo", riječi: "javni pravobranilac" zamjenjuju se riječima: "javni pravobranitelj", riječi: "javno pravobranilaštvo" zamjenjuju se riječima: "javno pravobraniteljstvo", riječ: "stepen" zamjenjuje se riječju: "stupanj", riječ: "tok" zamjenjuje se riječju: "tijek" i riječ: "organ" zamjenjuje se riječju: "tijelo", sve u odgovarajućim padežima
Članak 24.
Ako je prije stupanja na snagu ovoga Zakona donesena prvostepena presuda ili rješenje kojim je postupak pred prvostepenim sudom dovršen, daljnji postupak provest će se po pravilima parničnog postupka koja su vrijedila do dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Ako se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona ukine prvostepena odluka iz stavka 1. ovoga članka, daljnji postupak provesti će se po ovom Zakonu. O reviziji izjavljenoj protiv pravomoćne odluke drugostepenog suda u postupku koji je pokrenut prije stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se po pravilima parničnog postupka koja su vrijedila do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 25.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 740-08/82-02/02
Zagreb, 22. prosinca 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti