POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - legislativa - pravilnik o oznakama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI
Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji temeljem točke III. Odluke Vlade Republike Hrvatske sa sjednice održane 13. kolovoza 1992. godine, Klasa: 0233/92-01/07, Urbroj: 5030101-92-7, donosi
OBVEZATNI UPUT
za sprovedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. kolovoza 1992.
I. Nalaže se:
- ministrima, čelnicima državnih upravnih organizacija i čelnicima službi tijela državne vlasti,
- čelnicima javnih poduzeća, poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, Narodne banke Hrvatske, banaka i drugih financijskih organizacija, osiguravajućih društava, društvenih i proračunskih fondova, Službe društvenog knjigovodstva i drugih pravnih osoba koje se pretežito financiraju iz proračuna Republike,
- čelnicima tijela općinske uprave i uprave Grada Zagreba, čelnicima stručnih službi općinskih tijela i tijela Grada Zagreba, čelnicima javnih poduzeća i ustanova (organizacija koje obavljaju društvene djelatnosti) i drugih pravnih osoba koje su u vlasništvu općine ili Grada Zagrebna ili se pretežito financiraju iz sredstava proračuna općine odnosno Grada Zagreba, da odmah i bez odlaganja, utvrde koji od djelatnika nema potrebna znanja i sposobnosti za obnašanje odgovorne dužnosti i ostvarenja rezultata primjerenih modernoj upravi i gospodarstvu. Rukovoditelji organa iz članka 1. Zakona u upravi, u provedbi postupka utvrđivanja činjenica o nedostatku znanja i sposobnosti djelatnika za obavljanje poslova radnoga mjesta čije mu je obavljanje povjereno, postupaju sukladno odredbi članka 379. Zakona o upravi, a rukovoditelji organa, organizacija, poduzeća i ustanova na koje se ne odnose odredbe Zakona o upravi, u provedbi postupka utvrđivanja činjenica o nedostatku znanja i sposobnosti djelatnika postupaju sukladno Zakonu o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republićki zakoni, Zakonu o radnim odnosima, općim aktima i kolektivnim ugovorima. Na osnovi rezultata provedenog postupka imenovanl u alineji 1, 2. i 3. ovoga uputa dužni su, u roku od 30 dana od dana objave ovoga uputa, donijeti odluke o prestanku radnog odnosa onih djelatnika za koje se u provedenom postupku utvrdilo da ne postižu zahtijevane rezultate rada.
II.
Čelnici tijela i pravnih osoba iz točke I. alineje 1. ovoga uputa dužni su o rezultatima provedenog postupka iz točke I. ovoga uputa dostaviti izvješće predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Čelnici tijela, organizacija i pravnih osoba iz točke I. alineje 2 ovoga uputa dužni su o rezultatima provedenog postupka iz točke I. ovoga uputa dostaviti izvješće ministarstvu nadležnom za njihov djelokrug rada, dok su nadležna ministarstva dužna zbirna izvješća dostaviti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Čelnici tijela i pravnih osoba iz točke I. alineje 3. ovoga uputa dužni su o rezultatima provedenog postupka iz točke I. ovoga uputa dostaviti izvješće izvršnom viječu općine odnosno Grada Zagreba koje je dužno zbirna izvješća s ocjenom stanja dostaviti nadležnim ministarstvima, a ova su dužna isto proslijediti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.
III.
Ovaj obvezatni uput stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Ministar
Josip Juras, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti